Predstavili zelené oázy v Liptovskom Mikuláši

Dňa 19. júna sa v priestoroch Základnej školy Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila verejná prezentácia a terénna obhliadka výstupov projektov Zelená oáza pri škole a Zelená oáza pri vode II. pod spoločným názvom Zelené oázy na sídlisku Podbreziny.

Počas podujatia predseda a projektový manažér OZ TATRY Rudolf Pado predstavil koncept humanizácie verejných priestranstiev a projekty, ktoré OZ TATRY iniciovalo  a realizovalo v Liptovskom Mikuláši v ostatných rokoch.
Riaditeľ ZŠ Janka Kráľa Július Lichardus vyzdvihol dlhodobú a koncepčnú spoluprácu s OZ TATRY.  
Počas podujatia bola žiakom školy, ktorí sa dlhodobo, a to aj na úkor vlastného voľného času, podieľali na realizácii projektov, odovzdaná symbolická odmena – tričko Saďme viac stromov. Ocenenými boli Roman Chaloupka, Adam Kantor, Patrik Piovarči, Adam Debnár, Jessica Gajdošová, Ondrej Jurčo a Dominika Goralská.
Okrem hlavných donorov oboch projektov Rudolf Pado poďakoval riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa Júliusovi Lichardusovi a žiakom školy za mimoriadne pracovné nasadenie počas realizácie projektov, poslancovi MsZ Liptovský Mikuláš a architektovi Pavlovi Bobákovi a architektovi Stanislavovi Barényimu za cenné rady pri priestorovom plánovaní Zelenej oázy pri vode, poslancovi MsZ Liptovský Mikuláš Jánovi Blcháčovi a zástupcovi primátora mesta Liptovský Mikuláš Jozefovi Repaskému za poskytnutie ornice a drevnej štiepky mestom Liptovský Mikuláš, Jánovi Júdovi a Júliusovi Perašínovi za dopravu materiálu,  zamestnancom záhradníctva A.B.I.E.S. – Šamorín-Čilistov za kvalitný  výsadbový materiál a cenné rady.
Rudolf Pado taktiež zúčastnených oboznámil s tým, že OZ TATRY momentálne pracuje na rozšírení Zelenej oázy pri vode smerom na horné Podbreziny. V danom priestore, v prípade úspechu v projektovej výzve, bude vysadených 51 veľkých stromov a budú vytvorené dva záhony a jedno zákutie. Taktiež tu bude umiestnených 22 lavičiek.
Zároveň informoval, že úpravy areálu ZŠ Janka Kráľa budú pokračovať výsadbou živého plota okolo učebne v prírode a umiestnením pergol s popínavými ružami v exteriéroch školy, ako aj vytvorením cca 60 metrov chodníkov z prírodného kameňa, ktoré dotvoria okolie záhradného jazierka a bylinnej špirály.    
Zelené oázy 2012 

V 6. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.  získalo podporu celkom 23 projektov v celkovej výške 56 000 €. Do uzávierky prvého kola, koncom novembra 2011,  poslali  žiadatelia až 561 platných  žiadostí v celkovej sume 2 mil. 466 tisíc eur. Z nich postúpilo 112 do druhého kola na dopracovanie. Finálny výber 23 projektov urobil poradný výbor na svojom stretnutí  v polovici marca.  Z geografického hľadiska bolo najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (6), v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom po 3 projekty. Z Bratislavského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho  kraja boli vybrané po 2 projekty.

Projekt OZ TATRY  Zelená oáza pri škole bol podporený vo výške 3 100 eur. ZŠ Janka Kráľa prispela na úspešnú realizáciu projektu sumou 1 000 eur a OZ TATRY sumou 500 eur.
Cieľom projektu bolo pokračovať v skrášľovaní areálu základnej školy Janka Kráľa a vytvoriť malé školské arborétum s učebňou v prírode. Žiaci školy vysadili v exteriéroch školy 25 druhov drevín. V školskom arboréte sa nachádzajú nielen  tradičné dreviny, ako sú buk lesný, javor horský, jaseň štíhly, ale aj pomaly zabudnuté dreviny našich starých mám a dedov – moruša čierna a biela, gaštan jedlý, jarabina oskorušová. Ukážku moderných drevín pre záhradné úpravy reprezentujú ginko dvojlaločné a platan javorolistý.
Do priestoru arboréta boli umiestnené aj 4 kusy stolov a 8 kusov lavíc vyrobených z agátového dreva, ktoré umožňujú realizovať vyučovanie v exteriéroch školy. Pri realizácii projektu bolo doposiaľ odpracovaných 300 hodín dobrovoľníckej práce.   
  • ·     Pohoda za mestom
Program Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. Jeho cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 25 000 a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí. 
Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša získalo 5 500 eur na pokračovanie projektu Zelená oáza pri vode. OZ TATRY prispelo na realizáciu projektu z vlastných zdrojov sumou 500 eur.
Projekt Zelená oáza pri vode II. nadviazal na aktivity realizované v roku 2010. Hlavným cieľom projektu bolo dotvoriť ďalšiu časť brehovej zóny Smrečianky, aby sa stala atraktívnejšou pre obyvateľov sídliska Podbreziny. Realizačný plán projektu vychádzal zo schváleného územného plánu Regenerácia sídliska Podbreziny. Občania mali možnosť navrhnúť úpravy priestoru v rámci verejného stretnutia.
Na brehu Smrečianky bolo vysadených 20 vzrastlých stromov v zaujímavých farebných varietach a umiestnených 10 lavičiek. Výkopová zemina z terénnych úprav bola využitá na vytvorenie dvoch záhonov, do ktorých bolo vysadených vyše 70 kusov krovín.
Okrem sadenia stromov žiaci zo ZŠ Janka Kráľa vypleli celú zelenú oázu vysadenú v roku 2010 a nanovo v nej obnovili mulčovaciu vrstvu. Finančné prostriedky na drevnú štiepku a ornicu poskytlo mesto Liptovský Mikuláš.    
Pri realizácii projektu bolo doposiaľ odpracovaných 400 hodín dobrovoľníckej práce.

Pararelne sa pracovalo aj na rozšírení Zelenej oázy pri vode II., ktorých fotografie nájdete tu:

http://pado.blog.sme.sk/c/298850/Premeny.html

http://pado.blog.sme.sk/c/298671/Zelene-oazy-na-sidlisku-Podbreziny.html

Mgr. Rudolf Pado
predseda a projektový manažér OZ TATRY