Inšpirujte sa výsledkami projektov z grantovej výzvy Pomáhame vyrásť II.

Pre školy zapojené do tohto programu je každoročne pripravených hneď niekoľko zaujímavých aktivít. Jednou z nich je aj vlastná grantová výzva Pomáhame vyrásť. Cieľom tohtoročných projektov bolo znižovanie vplyvu škôl na životné prostredie. Podporených bolo celkovo 10 projektov, ktoré ukazujú, že chuť niečo zmeniť, množstvo nápadov a tvorivej energie sú dobrým základom k uskutočneniu pozitívnej zmeny. Radi by sme Vám ukázali, ako sa dajú robiť veľké zmeny za málo peňazí aj na našich školách. 

Všetky projekty prešli odborným výberom a následne verejným hlasovaním na internetovej stránke www.spolusvami.sk, do ktorého sa zapojilo viac ako 4 tisíc hlasujúcich a tak vybralo 10 projektov. Projekty boli podporené celkovou sumou 5 000 eur.

Z domčeka do domčeka

Materská škola, Štúrova 2, Pliešovce

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie prírodnej záhrady v areáli materskej školy. V rámci tejto záhrady vybudovali 3 domčeky, ako v rozprávke o troch prasiatkach a to, trstinový, prútený a drevený so zelenou strechou. Tieto domčeky sú prepojené pocitovým chodníkom, labyrintom vytvoreným z kríkov a kukurice, pníkovej preliezačky,  či prúteným tunelom.

Toto všetko sa podarilo za pomoci rodičov vybudovať v priebehu niekoľkých brigád, do ktorých aj napriek počiatočnému nízkemu záujmu, zapojilo veľa rodičov a priateľov školy. Ako hovorí koordinátorka projektu na škole Ľudmila Pohorelcová: „Areál školy sa skrášlil a jeho zmysluplné využite a spoločná práca priniesli zlepšenie vzťahov medzi rodičmi a školou, utuženie vzťahov v kolektíve rodičov a hlavne umožnili rodičom a deťom spoločne pracovať a tráviť čas v prírode.“  Projekt sa však samotnou realizáciou nekončí a novou výzvou pre školu je pokračovanie v tvorbe prírodnej záhrady v intenzívnej spolupráci s rodičmi, ktorí o ňu prejavili záujem.

Slnečná púť rastlín

Základná škola Vígľaš

Cieľom tohto projektu je využívanie slnečnej energie na pestovanie rastlín ale aj obnova a znovu využívanie prvkov školského dvora. V areály tejto školy sa nachádzal starý nevyužitý skleník, ktorý sa žiaci rozhodli obnoviť.  Výsledkom komplexného projektu bol skleník a sudy na zachytávanie dažďovej vody. Žiaci za pomoci rodičov a starých rodičov pomohli obnoviť skleník, ktorý začala škola využívať na názornú výučbu biológie a prírodopisu, vďaka čomu získajú rôzne plody na konzumáciu či ako prírodné farbivá.

Súčasťou tvorby skleníka bolo aj rovesnícke zážitkové vzdelávanie, ktoré realizovali žiaci na hodinách biológie. Žiaci svojim aktívnym prístupom dokazovali svoje zanietenie nielen pri tvorbe ale aj samotnej realizácii projektu. Zúčastňovali sa na všetkých aktivitách ako čistenie, tmelenie, šmigľovanie, zhotovenie stredového chodníka, rýľovanie či siatie. Jednotlivé práce vykonávali spolu s triednymi učiteľkami či školníkom a rodičmi. „Vzhľadom na to, že sme zasadili niekoľko druhov rastlín do skleníka aj zasiali až v mesiacoch máj a jún – rastliny ešte nedorástli  a tak využívanie plodov plánujeme až v ďalšom školskom roku, kedy plánujeme vytvoriť aj kalendár starostlivosti o skleník v čase prázdnin“ dodáva Dagmar Budincová zo Základnej školy vo Vígľaši. 

Chodník sovy KRASky

Základná škola Gemerská 1, Plešivec

Cieľom tohto projektu bolo vybudovanie náučného chodníka v areály školy o faune a flóre blízkeho Národného parku Slovenský kras. Chceli tak zvýšiť povedomie žiakov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, či už pri samotnej tvorbe náučného chodníka, ale aj pri jeho využívaní počas vyučovacích hodín.

Škole sa podarilo prostredníctvom tohto projektu vytvoriť vo svojom areály funkčný vzdelávací priestor, na ktorého tvorbe sa podieľali hlavne žiaci, ale aj rodičia a školníci. Žiaci sa najskôr zúčastnili besedy s pracovníčkou správy NP Slovenský kras, prostredníctvom ktorej získali o území parku nové  zaujímavé informácie, ktoré využili pri tvorbe projektov o flóre a faune Slovenského krasu .

Náučný chodník bude slúžiť aj žiakom z okolitých škôl, ktorí ho budú môcť navštíviť aj počas vyučovania a tak sa ešte viac priblížia k Národnému parku, ktorý majú tak povedia „za rohom“. „Mnohí zo žiakov vedia, že na Slovensku máme Vysoké či Nízke Tatry, ale svoje blízke okolie veľmi nevnímajú, čo je škoda. Aj prostredníctvom takýchto náučných plôch sa žiaci dostávajú bližšie k svojmu okoliu.“ dodáva koordinátorka grantovej výzvy Katarína Cesnaková z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

V rámci projektov, ktoré získali podporu sa v materskej škole Lienka v Želiezovciach sa  podarilo vytvoriť vhodné podmienky pre dopravné ihrisko a Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave nainštalovalo reflexné fólie a študenti vytvorili pre žiakov materskej školy rovesnícke vzelávanie. Základnej škole v Nitrianských Hrnčiarovciach a v Divíne, Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici, Gymnáziu v Dubnici nad Váhom a Materskej škole v Hlohovci sa podarilo vo svojich školských areáloch vybudovať funkčný priestor, ktorý bude slúžiť všetkým žiakom na vzelávanie, ale aj relax.

Na záver by sme chceli všetkým školám poďakovať za skúsenosti a inšpirácie, ktoré pomohli pri tvorbe tohto článku.