Aktuality

Kancelária programu Zelená škola Vás pozýva na Druhý regionálny seminár  šk. roku 2017/18, ktorý sa uskutoční: Bratislava
5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska, aby si slávnostne prevzali medzinárodný certifikát a vlajku programu Zelená škola.
Keďže semináre už prebehli a niektorí ste sa ich nemohli zúčastniť, pripravili sme pre vás súhrn informácií, ktoré ste sa mohli dozvedieť na na prvom regionálnom seminári. 
Ľudia majú s mŕtvym drevom problém. Pochopiť jeho význam je úlohou ekológov, ale vysvetliť jeho úlohu laickej verejnosti, to je už skutočná výzva.
Príďte na workshop s astronautkou a učiteľkou geológie. Spolu budeme hľadať odpovede ako interaktívne prinášať vedu na základne a stredné školy :)

Stránky