ĎAKUJEMEEEEEE...

...všetkým žiakom, učiteľom, ich kolegom a spolupracovníkom za všetko nadšenie a aktivity realizované v školskom roku 2011/12.

Vaši konzultanti Vám venujú priloženú videopohľadnicu.

Nahrané na stretnutí Rady Zelenej školy (4. - 6.7.2012 v Zaježovej) - to je to spoločné stretnutie hodnotiteľov, ktoré rozhoduje o udelení diplomov, certifikátov..., ktoré stále spomíname pri hodnotiacich návštevách. :-)