Aktivity programu

Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené do programu patrí:

Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica každoročne pozývajú školy, ktoré uspeli v programe Zelená škola, na slávnostnú certifikáciu, kde im je odovzdaný diplom Na ceste k Zelenej škole alebo certifikát a vlajka Zelenej školy. Posledná certifikácia sa uskutočnila 9. októbra 2019 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave. Ocenenie získalo 99 škôl.

Dni Zelených škôl

 • Chceli by ste spropagovať svoju školu?
 • Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia?
 • Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie?

Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, podujatia, ktoré organizujeme každý rok v apríli pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Naším úmyslom je na niekoľko dní prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola. V tomto školskom roku sme sa rozhodli termín trvania Dní Zelených škôl predĺžiť až na tri týždne, aby ste mali dostatok času na informovanie verejnosti a realizáciu environmentálnej osvety. Aktivity nie sú tematicky vymedzené - je na vašom zvážení, či sa bude venovať aktivitám vychádzajúcim z vašej prioritnej témy, alebo si pripravíte podujatie zamerané na iné environmentálne témy. 

 

 Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu, a tak podporiť ich aktivity – zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou – zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (žiakov) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

 • Školy realizujú v škole (v meste alebo obci) v danom týždni zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody.
 • Aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

 Čo vám ponúkame?

 • uverejnenie vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít) – správa pre médiá odchádza na začiatku realizácie Dní Zelených škôl;
 • zverejnenie vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc – vaša regionálna koordinátorka a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí – stačí, ak nás budete kontaktovať (rabelyova@zivica.sk);
 • reportáže z vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity budeme uverejňovať priamo na www.facebook.com/zelena.skola.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšíe školy, ktoré sa zapoja do Dní Zelených škôl, získajú úhradu registračného poplatku programu Zelená škola. Školy oceníme v dvoch kategóriách:

 • materské, špeciálne a neplnoorganizové základné školy
 • základné školy a stredné školy

Podmienky:

 • Škola je aktívne zapojená v programe Zelená škola.
 • Prihlásenie sa do Dní Zelených škôl prostredníctvom registračného formulára.
 • Realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci a študenti. Aktivity by mali mať reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia či pozitívne ovplyvňovať konanie a aktívne zapájať školskú komunitu, rodičov a verejnosť. (Ocenili by sme, keby sa škola vyhla aktivitám typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov, odpadové výstavky, kŕmenie vtákov a pod.)
 • Zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít do 30. apríla 2020 na e-mailovú adresu rabelyova@zivica.sk. (Z dôvodu nových pravidiel GDPR zaslanie fotografií nie je podmienkou.)
 
Formulár záverečnej správy TU.
 
Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr 1. júna 2020.
Na vaše prípadné otázky odpovieme na e-maili rabelyova@zivica.sk
alebo tel. č.: 0917 353 532.