Konzultanti Zelenej školy pre Košice

Viktória Zsebiková

tel.: 0918592613

wicky18-2@azet.sk

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity na Technickej univerzite vo Zvolene. Momentálne som doma s deťmi na materskej dovolenke. Vo svojom voľnom čase rada chodím na výlety po krásnom Slovensku :)....Veľmi rada školám poradím pri akomkoľvek  probléme.

Milan Hrivňák

tel.: 0907 553 914

hriv.milan@gmail.com

Vyštudoval som Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, odbor ekológia, pretože ma zložité vzťahy v prírode vždy fascinovali. V súčasnosti sa najviac venujem praktickým opatreniam pri ochrane živočíchov (hlavne vtákov a netopierov) v mestskom prostredí pri obnove bytových domov (zatepľovaní). Som výkonným riaditeľom Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), kde sa venujem písaniu a realizácii projektov na ochranu netopierov a vylepšovaniu ich pošramoteného obrazu v očiach verejnosti. Som tiež členom dobrovoľnej stráže prírody v prešovskom kraji.

Laura Martinková

tel.: 0902531704

mgrlauramartinkova@gmail.com

Vyštudovala Environmentálny manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia ju zaujala aj oblasť bezpečnosti pri práci a preto som si po škole urobila kurz bezpečnostného technika. Momentálne som človek hľadajúci miesto, kde by som všetky svoje znalosti a skúsenosti naplno rozvinula. Vo voľnom čase rada niečo tvorí a zdržiava sa najradšej na záhrade, kde je o zábavu stále postarané :). Program Zelená škola ma nadchla myšlienkou, že spája ľudí a oni potom spolu vedia dokázať veci ešte nad rámec svojich predstáv.

Dorota Rokošná

tel.: 0948 034 431

dorota.rokosna@gmail.com

Vyrastala som v silnej atmosfére naklonenej k úctivému postoju k prírode... Aj preto som sa počas svojich štúdijných rokov zamerala na odbor venovaný životnému prostrediu v špecifikácii - environmentálny manažment výchovných zariadení. Aktuálne ma živí práca v štátnej správe v oblasti legislatívy ochrany prírody. Mimo pracovného času sa rada nechávam unášať umením, a to návštevami rôznych kultúrnych podujatí alebo si púšťam vietor do vlasov bicyklovaním. V poslednom období objavujem čaro lukostreľby, inak trávim čas čítaním pekných kníh a hrou na harfe. Dokonalý relax mi dokáže poskytnúť aj detský svet, najmä jeho odviazanosť, bezhraničnosť a nekonečné hranie sa. Možnosť vstupovať do vývoja detí a dopomôcť im k vytváraniu zmysluplných postojov k svetu zábavnou formou je myšlienka, ktorá ma priviedla k programu Zelená škola.

Marián Ličák

tel.: 0908 466 472

marian.licak@gmail.com

Vyštudoval Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
Počas štúdia pôsobil ako odborný praktikant na Štátnej ochrane prírody a Slovenskej agentúre životného prostredia. Je aktívnym členom Stráže prírody a členom v Medzinárodnej arboristickej organizácii ISA Slovensko. Pracovne vedie firmu Enviro design, ktorá sa zaoberá návrhom parkov a záhrad.

Zuzana Királyová

tel.: 0904 219 619

zuzkir@gmail.com

Ukončila magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľský odbor MAT - BIO. Má 17 ročnú prax v školstve, prevažne na základnej škole a dlhoročnú prax s prácou s deťmi pri rôzmych voľnočasových aktivitách.Zaujíma sa o alternatívnu pedagogiku a alternatívny životný štýl. Vo voľnom čase rada tvorí rukami, venuje sa lektorovaniu tvorivých dielní a ekovýchovných výučbových programov. Školám rada pomôže pri hľadaní nápadov, netradičných postupov a pri realizácii 7 krokov k získaniu alebo obhájeniu titulu Zelená škola.

Paulína Urdová

tel.: 0902 227 258

paulina.urdova@gmail.com

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, že Zelená škola je program ako stvorený pre moje pôsobenie na Zemi. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.