Konzultanti Zelenej školy pre Bratislavu

Dana Gavalierová

tel.: 0908428414

divotvorca@gmail.com

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky na TU vo Zvolene odbor Aplikovaná ekológia, čo bolo logickým vyústením mojej odjakživa nehynúcej túžby chrániť prírodu pred negatívnymi ľudskými vplyvmi a zároveň ju viac spoznať. Vo voľnom čase pôsobím ako dobrovoľný strážca prírody. Milujem túlanie po horách, či dedinskom chotári. Rada sa vzdelávam a zdieľam vedomosti. Najviac ma bavia vtáky a hviezdy, ale aj prírodné záhradkárčenie mi je blízke. Pracujem na Trenčianskom samosprávnom kraji, kde administrujem grantový environmentálny program Zelené oči a spolupracujem na projekte Zelená župa. Konzultantkou zelenej školy som sa stala preto, že verím, že iba environmentálne uvedomelá spoločnosť má budúcnosť a chcem prispieť ako viem k jej zreálneniu.

Adriana Tóth

tel.:

kovac.adri@gmail.com

Vyštudovala som Lesnícku fakultu Technickej univerzite vo Zvolene. Som zamestnaná na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, t.č. na rodičovskej dovolenke. Budem rada sprevádzať školy programom Zelená škola do úspešného cieľa, najmä ak platí, že cesta je cieľ :)

Dana Sládeková

tel.: 0907 275 905

sladekova.d@gmail.com

Vyštudovala som andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venujem sa projektovému manažmentu a aktuálne aj marketingu. Pohybovala som sa  v oblasti vzdelávania, formálneho i neformálneho, zároveň sú mojou srdcovou záležitosťou aj "zelené" témy a spôsob života, dlho som sa venovala skautingu. Keďže v živote je potrebná rovnováha, mám viacero záujmov a záľub, ktoré sa vlastne pekne dopĺňajú. Najčastejšie ma pristihnete s fotákom, s knihou, pri dobrom filme, pri objímaní stromov, pri dobrom jedle, na koncerte, na bicykli, v jazere. Mám rada suchý humor a svieže myšlienky. Konzultantkou v programe Zelená škola som preto, lebo v neho verím a teší ma byť jeho súčasťou.

Janka Čilliková

tel.: 0908 844 141

janula.cillikova@gmail.com

Vyštudovala som aplikovanú ekológiu na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene a niekoľko rokov sa aj v rámci mojej práce často stretávam s rôznymi problémami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Vo voľnom čase chodím rada na výlety, zbieram bylinky, čítam knihy, rada vymýšľam. V rámcimojej záhrady sa pokúšam pestovať rôzne rastlinky, zaujíma záhradná architektúra. Momentálne sa venujem štúdiu permakultúry. Rada sa učím nové veci, spoznávam ľudí a miesta. Chcela by som sa podeliť o svoje vedomosti, skúsenosti, zážitky, nápady a som presvedčená o tom, že pomocou detí dokážeme zmeniť nielen ich rodičov.

Jana Ulrichová

tel.: 0908 458 901

j.ulrichova@gmail.com

Vyštudovala som environmentalistiku na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. Voľný čas sa snažím tráviť zmyslupne a preto som sa zapojila do projektu Zelená škola. Verím, že naša spolupráca bude obojstranne prospešná a spolu prejdeme cestu k získaniu certifikátu do úspešného cieľa

Jana Miklasová

tel.: 0903 23 56 56

jmiklasova@gmail.com

Volám sa Jana Miklasová, vyštudovala som Prirodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor hydrogeologia a inžinierska geologia. Momentálne pracujem na Ministerstve životneho prostredia, odbor environmentálneho hodnotenia, kde som nastúpila po materkej dovolenke. Administratívnu činnosť rada kompenzujem tvorivými prácami najmä s deťmi, nielen s vlastnými a hlavne pobytom načerstvom vzduchu. Rada som napomocná školám pri vytváraní akčných plánov a plnení ostatných krokov programu.