Konzultanti Zelenej školy pre Žilinu

Petra Novosadová

tel.: 0902430211

novosadova.petra92@gmail.com

Už roky snívam, že človek zmení svoje správanie i zmýšľanie a bude žiť v súlade s prírodou. Preto som sa dala na štúdium učiteľstva biológie a ekológie na univerzite v Nitre a po úspešnom ukončení som hneď vhupla do školstva. Pracujem ako učiteľka na základnej škole, pričom sa snažím viesť žiakov k láske, úcte a ochrane prírody. Aj preto som sa zapojila do programu Zelená škola, aby sme spoločne vytvorili zelenší zajtrajšok :)

Nika Herchlová

tel.:

herchlova.nika@gmail.com

Keď ma nie je vidieť, je ma aspoň počuť.  Život beriem s ľahkosťou, občas prídu bremená ako každému, no beriem to ako výzvu, skúšku a nabíja ma to odhodlaním kráčať ďalej. Milujem prírodu, vďaka štúdiu na FEE viem o nej veľa a stále sa učím, rada robím záhrady, tvorím, maľujem,... Bez bicykla a hôr by to tiež nešlo tak veselo a práca s deťmi cez výukové programy učí stále aj mňa, aké krásne a jemné bytosti sú okolo nás a preto som aj ako konzultant v programe Zelená škola. Viesť k ochrane prírody už nie je len moje povolanie, ale aj poslanie. Deti majú veľký dosah a moc vo svojom okolí, preto ak môžem, rada pomôžem.

Ľubomíra Ignačáková

tel.:

luba.ignacakova@gmail.com

Študovala som na Technickej univerzite vo Zvolene odbor Environmentálne inžinierstvo na Fakulte ekológie a environmentalistiky. V rámci svojho voľného času sa rada túlam po krajine - či už len krátka prechádzka do prírody alebo túra na väčšie i menšie vrchy. A samozrejme nikdy nepohrdnem výletmi na hrady a zámky.

Marika Balúšiková

tel.:

marika.balusikova@gmail.com

Kedysi  túžila po všadeprítomnej spravodlivosti a svetovom mieri. Stálo ju to veľa prebdených nocí  a jazvičiek na duši, ale aspoň prišla na  to, že za napĺňaním veľkých vecí  stoja malé  činy a vernosť  myšlienke.  A tak sa rozhodla pre prácu v školstve. No a ten svoj sen o krajšom svete  chce dosiahnuť aj prostredníctvom programu  Zelená  škola.

Ivana Labudíková

tel.: ivabudik@yahoo.com

0907 611 225

Už od malička som inklinovala k prírode a zvieratám, čo nakoniec vyústilo do môjho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene, kde som na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici absolvovala odbor aplikovaná ekológia, so zameraním na ochranu prírody a ekológiu krajiny. Popri tom som trochu koketovala s lesníctvom a vzdelanie som si rozširila o Dolnkové pedagogické štúdium na UMB v Banskej Bystrici. Hneď po škole sa mi podarilo získať prácu snov a nastúpila som na Správu NP Malá Fatra, najskôr ako pracovník pre environmentálnu výchovu a následne som prešla na post zoológa. V súčasnosti pracujem ako odborný radca na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici na úseku štátnej vodnej správy.