Konzultanti programu Zelená škola

V rámci programu pôsobí 26 konzultantov v jednotlivých regiónoch. Konzultant má pridelených viacero škôl, s ktorými v danom školskom roku podľa ich potreby spolupracuje.

Konzultanti sú k dispozícii pre novozapojené školy, ktoré sú v programe prvé 2 školské roky a pre školy, ktoré majú nového koordinátora (podľa dohody). Pre ostatné školy sú k dispozícii regionálni koordinátori.

Bratislava a okolie

Katarína Lepešková

regionálna koordinátorka pre Bratislavu

konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka

Žilina a okolie

Juraj Oravec

regionálny koordinátor pre Žilinu

konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka

Zvolen a okolie

Katarína Lepešková

regionálna koordinátorka pre Zvolen

konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka
konzultantka

Košice a okolie

Jana Lapínová

regionálna koordinátorka pre Košice

konzultantka
konzultant
konzultantka
konzultantka
konzultant
konzultantka
konzultantka