Kontakty

Kancelária Zelenej školy

Tím Zelenej školy

Juraj Oravec

tel.: 0949 651 515

oravec@zivica.sk

koordinátor programu / regionálny koordinátor pre Žilinu

Študoval sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, so zameraním na prácu s mládežou. Počas štúdia aj po jeho ukončení pracoval v oblasti kultúry ako promotér, produkčný a projektový manager, fundraiser. Je certifikovaným manažerom dobrovoľníkov a od novembra 2016 je členom projektového tímu Zelenej školy. Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, rodine a svojmu psovi.

Katarína Lepešková

na materskej dovolenke

členka tímu / regionálna koordinátorka pre Zvolen a Bratislavu

Ukončila inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Už počas štúdia sa voľnočasovo venovala programu Zelená škola a učila Holistickú environmentálnu výchovu na Súkromnej základnej škole Zaježová. Od septembra 2011 pôsobí v CEEV Živica ako členka tímu Zelenej školy. Venuje sa tvorbe metodických materiálov, lektorovaniu, no najradšej komunikuje so školami a ponúka rôzne inšpirácie do environmentálnych akčných plánov či environmentálnych výučbových programov. Svoj voľný čas najradšej trávi v prírode.

Jana Lapínová

tel.: 0905 391 534

lapinova@zivica.sk

členka tímu / regionálna koordinátorka pre Košice

Vyštudovala ekológiu a ochranu biodiverzity na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, zároveň ukončila doplnkové pedagogické štúdium. Na Živici pôsobila počas štúdia tri roky ako dobrovoľníčka - konzultantka pre školy v programe Zelená škola. Neskôr sa venovala projektu Lokálnej meny živec vo Zvolene a dnes je už členkou tímu Zelenej školy. Baví ju práca s deťmi, hudba (spev, hra na gitare), prechádzky so psíkom. Tiež sa venuje výrobe úžitkových a dekoračných predmetov.

Dorota Martincová

tel.: 0915 851 972

martincova@zivica.sk

členka tímu / manažérka projektu Jedlá zmena

Vyštudovala politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Po škole dobrovoľníčila v oblasti komunitného rozvoja, kde sa postupne profesionalizovala a začala pôsobiť ako pracovníčka pre komunitný rozvoj Mesta Banská Bystrica. V rámci tejto práce manažovala množstvo projektov s environmentálnym a ľudskoprávnym rozmerom. Venuje sa tiež facilitácii, participatívnemu urbanizmu, komunitnému umeniu a rozprávaniu príbehov. V CEEV Živica pracuje od novembra 2015 ako členka tímu programu Zelená škola a tiež ako manažérka projektu Jedlá zmena.

Andrea Uherková

tel.: 0905 459 319

uherkova@zivica.sk

členka tímu / koordinátorka projektu Environmentálni experti

Vyštudovala ekológiu a ochranu biodiverzity na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, kde sa na doktorandskom štúdiu venovala najmä záchrane a propagácií starých a krajových odrôd jabloní, hrušiek a tiež oskoruši. Na Živici pracuje od roku 2017 v rámci Zelenej školy ako koordinátorka projektu Záhrada, ktorá učí a Enviroexpeti. Je tiež propagátorkou prírodného pohrebníctva a od októbra 2017 spravuje zvolenský prírodný cintorín Záhrada spomienok. Má rada zmysluplnú prácu, pekné veci, prechádzky po krajine, dobré knihy či jedlo. Rada objavuje svet cez hľadáčik svojho analógového foťáku.