Kontakty

Kancelária Zelenej školy

Tím Zelenej školy

Juraj Oravec

tel.: 0949 651 515

oravec@zivica.sk

manažér programu

Študoval sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, so zameraním na prácu s mládežou. Počas štúdia aj po jeho ukončení pracoval v oblasti kultúry ako promotér, produkčný a projektový manager, fundraiser. Je certifikovaným manažerom dobrovoľníkov a od novembra 2016 je členom projektového tímu Zelenej školy. Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, rodine a svojmu psovi.

Zuzana Marková

tel.: 0915 221 474

markova@zivica.sk

členka tímu

Študovala ochranu a využívanie krajiny na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, kde sa prvýkrát stretla s environmentálnou výchovou. Počas školy lektorovala výučbové programy o včelách, zúčastnila som sa absolventskej praxe, na ktorej si vyskúšala aj lesnú pedagogiku. Od roku 2017 začala pôsobiť na Zelenej škole ako konzultantka a tiež ako lektorka v živičnom projekte "Poďte s nami do úľa“. Po ukončení štúdia sa stala členkou tímu Zelenej školy. Voľné chvíle nesmierne rada trávi kdekoľvek v prírode, na horskej turistike alebo s knihou v ruke.

Dorota Martincová

(momentálne

na materskej dovolenke)

Vyštudovala politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Po škole dobrovoľníčila v oblasti komunitného rozvoja, kde sa postupne profesionalizovala a začala pôsobiť ako pracovníčka pre komunitný rozvoj Mesta Banská Bystrica. V rámci tejto práce manažovala množstvo projektov s environmentálnym a ľudskoprávnym rozmerom. Venuje sa tiež facilitácii, participatívnemu urbanizmu, komunitnému umeniu a rozprávaniu príbehov. V CEEV Živica pracuje od novembra 2015 ako členka tímu programu Zelená škola.

Kvetoslava Rábelyová

tel.: 0917 353 532

rabelyova@zivica.sk

členka tímu

Po ukončení štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pracovala ako stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Neskôr študovala Montessori pedagogiku a spolupodieľala sa na vzniku Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene, kde potom niekoľko rokov pracovala. Nakrátko si vyskúšala aj pozíciu pedagogickej asistentky na základnej škole. Od júla 2018 pracuje v tíme Zelenej školy.

Miroslava Sliacka

tel.: 0905 391 534

sliacka@zivica.sk

regionálna koordinátorka, východ (Zvolen, Košice)

Vyštudovala Fakultu ekológie a enviromentalistiky na TU vo Zvolene v odbore Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. V CEEV Živica pôsobí od júna 2018 ako regionálna koordinátorka Zelenej školy. Miluje prírodu, turistiku, ticho, kávu, dážď a poéziu na papieri aj v obrazoch. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu, písaniu blogov o umení a s umelcami a príprave vernisáží. V živote je pre ňu najdôležitejšia tolerancia a kritické myslenie.

Katarína Lahová

tel.: 0905 740 518

lahova@zivica.sk

regionálna koordinátorka, západ (Žilina, Bratislava)

Vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu, neskôr Environmentálnu výchovu na UMB v Banskej Bystrici a tiež odbor Humanitní environmentalistika na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobila v rôznych občianskych združeniach so sociálnym zameraním - Divadlo z Pasáže, Nádej deťom, OZ Návrat. Založila centrum Múdre sovy, kde sa najprv venovala priamej pedagogickej práci v herni inšpirovanej Montessori pedagogikou. Venuje sa aj organizácií workshopov a seminárov na rôzne témy pre deti aj dospelých. V centre propaguje environmentálne témy, fairtrade výrobky a rodičov vedie k tomu, že les je výborné „ ihrisko“, kde sa dieťa učí chápať súvislosti prírody. Je lektorkou kurzu Výchovy bez porazených Thomasa Gordona, kde sa venuje vzdelávaniu dospelých v oblasti výchovy a komunikácie. Zaujímajú ju globálne problémy sveta a témy Globálnej výchovy. Vo voľnom čase sa venuje rodine, hudbe, spevu a prechádzkam v prírode.