Živel podporí aj mladých umelcov

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Prvý ročník popri skvelých nápadoch škôl podporí aj rozvoj umenia na Slovensku.

Originálnu sošku, ktorú získajú víťazi tohto novovzniknutého ocenenia, vytvorí totiž každý rok iný mladý umelec. Vznikne tak tradícia prepájania environmentálnych tém a umenia. „Je pre nás prijemné prepájať krásu práce na školách s krásou umeleckou. Preto sme sa rozhodli vyzdvihnúť mladé talenty a dať im možnosť odprezentovať sa aj touto formou,“ hovorí koordinátorka ceny Živel Jana Koťková.

Organizátori akcie sa v prvom ročníku rozhodli obrátiť na mladého umeleckého kováča Dávida Neuschla zo Zvolena. Ten dostal neľahkú úlohu vytvoriť dielo, ktoré by vyjadrilo živelnosť slovenských škôl,  učiteľov a žiakov. Zadanie to nie jednoduché, no Dávid sa ho zhostil výborne. A kto vlastne Dávid Neuschl je?

Tento mladý talent zo stredného Slovenska navštevoval strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Popri práci umeleckého kováča sa po skončení školy realizuje hlavne ako člen umeleckej skupiny NEUSCHL, ktorú tvorí spolu s bratom Norbertom a sestrou Ivetou. Súrodenecká kreatívna skupina sa prostredníctvom svojej tvorby snaží nielen propagovať vlastnú tvorbu, ale aj podporiť umelecké cítenie spoločnosti a verejnosti. „Moja rodina je veľmi „živelná“! Preto ma potešilo, že môžem podporiť svojou tvorbou práve cenu Živel,“ hovorí samotný umelec. On, spoločne so svojimi súrodencami, zdieľa hlavne spoločný živel rodiny – puto, ktoré postupom času dospelo k nevšednému spojeniu štyroch aspektov umenia – obrazy, sochy, poézia a hudba.

Dávidova tvorba je nevšedná, nápaditá, umocnená tým, že sa sústredí hlavne na remeselné a estetické využitie všetkých materiálov. Umenie sa tak stáva prostriedkom, ktorým vyjadruje sám seba a pomocou ktorého môže aj divák, aspoň na chvíľu, nahliadnuť do jeho myšlienok, útrap a radostí.

Umelecká skupina NEUSCHL má za sebou viacero úspešných prezentácií. Môžeme spomenúť ich „debut“ v Lučenci, v galérii Priestor (2010) alebo ich doposiaľ poslednú výstavu v Brne (2013), pod záštitou IdeaCollective.

Inšpiratívne nápady sa spájajú do spoločného cieľa

Umenie a vzdelanie by mali ísť ruka v ruke. Preto pokiaľ poznáte učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole; žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a cez svoje nápady mení na realitu; či školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať... NOMINUJTE ICH a dajte im tak šancu získať sošku z dielne mladého sochára Davida Neuschla. Nominácie prijímame od  31. januára do 31. mája 2014 prostredníctvom formulárauverejneného na www.zivica.sk/zivel.

 

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Prvý ročník popri skvelých nápadoch škôl podporí aj rozvoj umenia na Slovensku.

Originálnu sošku, ktorú získajú víťazi tohto novovzniknutého ocenenia, vytvorí totiž každý rok iný mladý David Neuschlumelec. Vznikne tak tradícia prepájania environmentálnych tém a umenia. „Je pre nás prijemné prepájať krásu práce na školách s krásou umeleckou. Preto sme sa rozhodli vyzdvihnúť mladé talenty a dať im možnosť odprezentovať sa aj touto formou,“ hovorí koordinátorka ceny Živel Jana Koťková.

Organizátori akcie sa v prvom ročníku rozhodli obrátiť na mladého umeleckého kováča Dávida  Neuschla zo Zvolena. Ten dostal neľahkú úlohu vytvoriť dielo, ktoré by vyjadrilo živelnosť slovenských škôl,  učiteľov a žiakov. Zadanie to nie jednoduché, no Dávid sa ho zhostil výborne. A kto vlastne Dávid Neuschl je?

Tento mladý talent zo stredného Slovenska navštevoval strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Popri práci umeleckého kováča sa po skončení školy realizuje hlavne ako člen umeleckej skupiny NEUSCHL, ktorú tvorí spolu s bratom Norbertom a sestrou Ivetou. Súrodenecká kreatívna skupina sa prostredníctvom svojej tvorby snaží nielen propagovať vlastnú tvorbu,  ale aj podporiť umelecké cítenie spoločnosti a verejnosti. „Moja rodina je veľmi „živelná“! Preto ma potešilo, že môžem podporiť svojou tvorbou práve cenu Živel,“ hovorí samotný umelec. On, spoločne so svojimi súrodencami, zdieľa hlavne spoločný živel rodiny – puto, ktoré postupom času dospelo k nevšednému spojeniu štyroch aspektov umenia – obrazy, sochy, poézia a hudba.

Dávidova tvorba je nevšedná, nápaditá, umocnená tým, že sa sústredí hlavne na remeselné a estetické  využitie všetkých materiálov. Umenie sa tak stáva prostriedkom, ktorým vyjadruje sám seba a pomocou ktorého môže aj divák, aspoň na chvíľu, nahliadnuť do jeho myšlienok, útrap a radostí.

Umelecká skupina NEUSCHL má za sebou viacero úspešných prezentácií. Môžeme spomenúť ich „debut“ v Lučenci, v galérii Priestor (2010) alebo ich doposiaľ poslednú výstavu v Brne (2013), pod záštitou IdeaCollective. Pozrite si ukážku Davidových diel v galérii pod článkom.

Inšpiratívne nápady sa spájajú do spoločného cieľa

Umenie a vzdelanie by mali ísť ruka v ruke. Preto pokiaľ poznáte učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole; žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a cez svoje nápady mení na realitu; či školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať... NOMINUJTE ICH a dajte im tak šancu získať sošku z dielne mladého sochára Davida Neuschla. Nominácie prijímame od  31. januára do 31. mája 2014 prostredníctvom formulára uverejneného na www.zivica.sk/zivel.

- See more at: http://www.zivica.sk/1/sk/zivel/clanky/zivel-podpori-aj-mladych-umelcov#...

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Prvý ročník popri skvelých nápadoch škôl podporí aj rozvoj umenia na Slovensku.

 

Originálnu sošku, ktorú získajú víťazi tohto novovzniknutého ocenenia, vytvorí totiž každý rok iný mladý umelec. Vznikne tak tradícia prepájania environmentálnych tém a umenia. „Je pre nás prijemné prepájať krásu práce na školách s krásou umeleckou. Preto sme sa rozhodli vyzdvihnúť mladé talenty a dať im možnosť odprezentovať sa aj touto formou,“ hovorí koordinátorka ceny Živel Jana Koťková.

 

Organizátori akcie sa v prvom ročníku rozhodli obrátiť na mladého umeleckého kováča Dávida Neuschla zo Zvolena. Ten dostal neľahkú úlohu vytvoriť dielo, ktoré by vyjadrilo živelnosť slovenských škôl,  učiteľov a žiakov. Zadanie to nie jednoduché, no Dávid sa ho zhostil výborne. A kto vlastne Dávid Neuschl je?

 

Tento mladý talent zo stredného Slovenska navštevoval strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Popri práci umeleckého kováča sa po skončení školy realizuje hlavne ako člen umeleckej skupiny NEUSCHL, ktorú tvorí spolu s bratom Norbertom a sestrou Ivetou. Súrodenecká kreatívna skupina sa prostredníctvom svojej tvorby snaží nielen propagovať vlastnú tvorbu, ale aj podporiť umelecké cítenie spoločnosti a verejnosti. „Moja rodina je veľmi „živelná“! Preto ma potešilo, že môžem podporiť svojou tvorbou práve cenu Živel,“ hovorí samotný umelec. On, spoločne so svojimi súrodencami, zdieľa hlavne spoločný živel rodiny – puto, ktoré postupom času dospelo k nevšednému spojeniu štyroch aspektov umenia – obrazy, sochy, poézia a hudba.

 

Dávidova tvorba je nevšedná, nápaditá, umocnená tým, že sa sústredí hlavne na remeselné a estetické využitie všetkých materiálov. Umenie sa tak stáva prostriedkom, ktorým vyjadruje sám seba a pomocou ktorého môže aj divák, aspoň na chvíľu, nahliadnuť do jeho myšlienok, útrap a radostí.

 

Umelecká skupina NEUSCHL má za sebou viacero úspešných prezentácií. Môžeme spomenúť ich „debut“ v Lučenci, v galérii Priestor (2010) alebo ich doposiaľ poslednú výstavu v Brne (2013), pod záštitou IdeaCollective.

 

Inšpiratívne nápady sa spájajú do spoločného cieľa

Umenie a vzdelanie by mali ísť ruka v ruke. Preto pokiaľ poznáte učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole; žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a cez svoje nápady mení na realitu; či školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať... NOMINUJTE ICH a dajte im tak šancu získať sošku z dielne mladého sochára Davida Neuschla. Nominácie prijímame od  31. januára do 31. mája 2014 prostredníctvom formulára uverejneného na www.zivica.sk/zivel.

 

Výnimoční žiaci, učitelia a školy majú tento rok po prvýkrát šancu získať ocenenie Živel. Túto cenu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Prvý ročník popri skvelých nápadoch škôl podporí aj rozvoj umenia na Slovensku.

Originálnu sošku, ktorú získajú víťazi tohto novovzniknutého ocenenia, vytvorí totiž každý rok iný mladý David Neuschlumelec. Vznikne tak tradícia prepájania environmentálnych tém a umenia. „Je pre nás prijemné prepájať krásu práce na školách s krásou umeleckou. Preto sme sa rozhodli vyzdvihnúť mladé talenty a dať im možnosť odprezentovať sa aj touto formou,“ hovorí koordinátorka ceny Živel Jana Koťková.

Organizátori akcie sa v prvom ročníku rozhodli obrátiť na mladého umeleckého kováča Dávida  Neuschla zo Zvolena. Ten dostal neľahkú úlohu vytvoriť dielo, ktoré by vyjadrilo živelnosť slovenských škôl,  učiteľov a žiakov. Zadanie to nie jednoduché, no Dávid sa ho zhostil výborne. A kto vlastne Dávid Neuschl je?

Tento mladý talent zo stredného Slovenska navštevoval strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Popri práci umeleckého kováča sa po skončení školy realizuje hlavne ako člen umeleckej skupiny NEUSCHL, ktorú tvorí spolu s bratom Norbertom a sestrou Ivetou. Súrodenecká kreatívna skupina sa prostredníctvom svojej tvorby snaží nielen propagovať vlastnú tvorbu,  ale aj podporiť umelecké cítenie spoločnosti a verejnosti. „Moja rodina je veľmi „živelná“! Preto ma potešilo, že môžem podporiť svojou tvorbou práve cenu Živel,“ hovorí samotný umelec. On, spoločne so svojimi súrodencami, zdieľa hlavne spoločný živel rodiny – puto, ktoré postupom času dospelo k nevšednému spojeniu štyroch aspektov umenia – obrazy, sochy, poézia a hudba.

Dávidova tvorba je nevšedná, nápaditá, umocnená tým, že sa sústredí hlavne na remeselné a estetické  využitie všetkých materiálov. Umenie sa tak stáva prostriedkom, ktorým vyjadruje sám seba a pomocou ktorého môže aj divák, aspoň na chvíľu, nahliadnuť do jeho myšlienok, útrap a radostí.

Umelecká skupina NEUSCHL má za sebou viacero úspešných prezentácií. Môžeme spomenúť ich „debut“ v Lučenci, v galérii Priestor (2010) alebo ich doposiaľ poslednú výstavu v Brne (2013), pod záštitou IdeaCollective. Pozrite si ukážku Davidových diel v galérii pod článkom.

Inšpiratívne nápady sa spájajú do spoločného cieľa

Umenie a vzdelanie by mali ísť ruka v ruke. Preto pokiaľ poznáte učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil atmosféru na škole; žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a cez svoje nápady mení na realitu; či školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať... NOMINUJTE ICH a dajte im tak šancu získať sošku z dielne mladého sochára Davida Neuschla. Nominácie prijímame od  31. januára do 31. mája 2014 prostredníctvom formulára uverejneného na www.zivica.sk/zivel.

- See more at: http://www.zivica.sk/1/sk/zivel/clanky/zivel-podpori-aj-mladych-umelcov#...