Zelená škola NAŽIVO: O živých riekach

Keď sa povie rieka, predstavíme si väčšinou tečúcu či valiacu sa riavu. Rieka je však viac ako tečúca voda. V krajine sa nachádza v rôznych podobách a formuje ju. 
Kedy je živá? Ako sme s riekami spojení cez spoločné príbehy? A čo môžeme pre ne urobiť?

Vypočujte si záznam z webinára s Martinou Paulíkovou na facebooku Zelenej školy

 

Tipy pre starých rodičov a vnúčatá

 • Ak žijete s babkou alebo dedkom v jednom dome/byte, pripravte si „riečne popoludnie“.
 • Ak sú od teba ďaleko, zavolajte si/dajte si skype/zoom.
 • Ak nemáš starých rodičov, zisti, ktorý tvoj kamarát alebo rodinný známy je rybár, a popros ho o rozhovor.

Pátraj a zasnívajte sa spoločne:

 • Kde pramení potok alebo rieka, ktorá preteká tvojou obcou/ mestom, a kam tečie? Aké hrady, zámky, jaskyne, chránené územia stretne od prameňa po ústie? Ktoré z nich by si chcel/a po ukončení karantény navštíviť? Ktoré sú dostupné vlakom, na bicykli? Koľko bude trvať cesta?
 • Ako sa mení rieka od prameňa po ústie do mora? Veľkosť, tvar...
 • Ako sa menia tvary tiel živočíchov od horského potoka po veľkú rieku v nížine?

Zaži rieku:

 • Ktoré úseky ktorých našich riek sú splavné?
 • Kedy sa zväčša rieky splavujú?
 • V ktorých rozprávkach a povestiach vystupujú pltníci?

Priprav tipy na výlety:

 • k meandrom,
 • k mŕtvym ramenám.

Z výsledkov pátrania nakresli mapu a priprav plán. Leto sa blíži.

 

Pre materské školy a rodičov

Ako si rieka hľadá koryto?

 • Ako si voda hľadá cestu v krajine? Prečo sa kľukatí a čo sú meandre?
 • Spoznaj a pozoruj kolobeh vody v krajine

Vodný svet v obrázkoch

 • Stiahni a vytlači si maľovanku a zoznám sa s vodným svetom cez obrázky. 

 

Pre 1. stupeň základnej školy

Rieka v krajine

 • Rieka patrí zpäť do krajiny, do ktorej prináša život. Pozrite si animáciu o dôsledkoch klimatických zmien.

Voda a klimatická zmena

 • Pozrite si video ako môžeme zmierňovať dopad klimatickej zmeny jednoduchými opatreniami. 

Pozn. ďalšie krátke kreslené filmy o vode v krajine, povodniach a pod. nájdete na youtube kanáli Zelený kruh

 

Materiály na stiahnutie: 

Ponorme sa do vodných tajomstiev

Čo je vyza za čudo?

 • Ako sa menili naše rieky? A v ktorej z nich žila vyza?

 

Pre 2. stupeň základnej školy a stredné školy

Materiály na stiahnutie: 

Objavte Tajomstvo vody

 • Napr. Kto znečisťuje naše rieky?

Vodný svet pod lupou

 

Pozor, povodeň!

 • Zažil si ty, tvoje mesto, obec povodeň? Kedy? Aké mala dôsledky? Ako sa vtedy využívala krajina okolo obce, mesta? Poďme urobiť experiment – ako povodeň prebieha a aké sú jej príčiny
 • Preskúmajme možnosti protipovodňovej ochrany a diskutujme o výhodách a nevýhodách ich realizácie

Pozn.: na stránke nájdete rôzne experimenty, bádateľské aktivity, simulačné a rolové hry, pracovné listy a pod.

 

Na každej kvapke záleží

 • príručka pre učiteľov stredných škôl

Smädný po vedomostiach? Uč sa s nami o vode aj v angličtine

 

Ďalšie inšpirácie k výučbe na tému Voda, ako aj konkrétne opatrenia do škôl a domácností nájdete aj v metodickej príručke Zelenej školy

 

Vyskúšali ste niektoré z nich? Spätná väzba je pre nás dôležitá. Pošlite nám fotku alebo pár viet, pozdieľajte skúsenosti: kancelaria@zelenaskola.sk alebo na FB Zelená Škola.

Ďakujeme.