Zelená škola NAŽIVO: O kosení a lenivom záhradníkovi

Trávniky a lúky sú súčasťou nášho prostredia. Viete odkedy trávniky poznáme? Koľko starostlivosti a času si trávnik vyžaduje? Aký podiel je trávnikov v našich mestách a v našich záhradách? Čo všetko žije v našich trávnikoch? Je pokosený trávnik odpad? Či aký je rozdiel medzi trávnikom a kvitnúcou lúkou?

Vypočujte si záznam z webinára s krajinnou architektkou Zuzanou Hudekovou facebooku Zelenej školy.

Tipy pre rodičov, starých rodičov a vnúčatá

  • Ak žijete s babkou alebo dedkom v jednom dome/byte, vytvorte spolu na balkóne či vonkajšom okennom parapete napájadlo pre hmyz. Stačí plytšia miska s vodou, do ktorej dáte nejaké kamienky, na ktorých môže hmyz pristáť, aby sa neutopil. Vodu nezabudnite pravidelne meniť a dopĺňať. Môžete spolu pozorovať a zapisovať (kresliť, fotiť), kto sa priletel napiť.
  • Zasaďte si na balkón alebo vonkajší okenný parapet kvitnúce bylinky – napríklad bazalku, mätu, medovku či nechtík a pozorujte, kto sa príde nakŕmiť nektárom.
  • Ak sú od teba ďaleko, zavolajte si/dajte si skype/zoom a opýtajte sa ich, aký hmyz lieta v ich záhrade. Opýtaj sa ich aj, ako kedysi kosili záhradu – čo používali, akým spôsobom a prečo a čo robili s trávou či senom.

Priprav tipy na výlety:

  • Na kvitnúcu lúku, kde sa dajú zbierať bylinky a pozorovať opeľujúci hmyz,
  • Ku včelárovi alebo do včelárskeho múzea.

 

Pre deti a rodičov

  • Postavte si na balkóne či v predzáhradke hmyzí hotel. V dnešných časoch už v mestách úplne vymizlo mŕtve drevo, bútľavé stromy, deravé tehlové steny, odkryté svahy a ďalšie miesta, kde mohol hmyz – najmä samotárske včely – ktorý takéto prostredie potrebuje, zimovať a množiť sa. Aby ste im ponúkli náhradu, postavte si hmyzí hotel. Návody a inšpirácie nájdete na internete – napríklad na https://www.vcelkysamotarky.cz

 

Pre základné školy

Príručka Rozbzučíme naše mesto. Fascinujúci svet opeľovačov

Publikácia obsahuje aktivity pre základné školy, ktoré sú zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Nájdete v nej konkrétne aktivity a pracovné listy    na používanie v triede aj v teréne pre žiakov od 3. do 6. ročníka.

Príručka rovesníckeho vzdelávania Ako (sa) učia Environmentálni experti?

Stiahnite si inšpiratívnu príručku, ktorá zachytáva aktivity 10 základných škôl z celého Slovenska v rámci projektu „Environmentálni experti 2016“. Zamerali sme sa v nej na realizované školské mikroprojekty s dôrazom na zapojenie žiakov ako rovesníckych lektorov.

 

Pre obce a školy:

Opatrenia týkajúce sa malých lokálnych adaptácií na klimatickú zmenu a inšpiratívne články k téme nájdete na www.klimaspaja.sk

 

Ak vás téma zaujala, môžete sa dozvedieť viac v materiáloch na stiahnutie: 

Príručka Prírode blízka údržba mestskej zelene

Prvá praktická príručka o prírode blízkej údržbe zelene v sídlach na Slovensku ponúka praktické, jednoduché a osvedčené opatrenia pre samosprávy. Určená je však všetkým, ktorí chcú podporiť druhovú rozmanitosť mesta, skvalitniť a zatraktívniť prostredie tak pre ľudí ako aj pre včely a iné opeľovače. Príklady ilustrujú obrázky z pilotného projektu v Karlovej Vsi, mestskej časti priateľskej opeľovačom a zo zahraničia, kde je prírode blízky spôsob údržby zelene žiadaným štandardom.

Príručka Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad

Druhá praktická príručka o prírode blízkej údržbe zelene a podpore biodiverzity v mestách na Slovensku s podtitulom „Príručka nielen pre samosprávy“ ponúka hlbší pohľad na niektoré konkrétne oblasti ako je odburiňovanie, starostlivosť o trávnaté plochy, výber druhov, starostlivosť o dreviny a podporu živočíchov, i základné informácie o využití vody a zelených stien a striech.

 

Veľa inšpirácií nájdete aj na Facebooku Lenivý záhradník - https://www.facebook.com/biodiverzita.zahrada/

 

Vyskúšali ste niektoré z nich? Spätná väzba je pre nás dôležitá. Pošlite nám fotku alebo pár viet, pozdieľajte skúsenosti: kancelaria@zelenaskola.sk alebo na FB Zelená Škola.

Ďakujeme.