Webinár o záverečnom hodnotení

Máte otázky o tom, ako prebieha záverečné hodnotenie v Zelenej škole?

Aké podmienky musí škola splniť, aby ste sa do neho dostala?

Je potrebné pripraviť sa?

Ste zvedaví čo nasleduje po hodnotení?


Všetky odpovede dostanete na webinári, ktorý sa uskutoční 20. februára 2019. Informácie od nás môžete obohatiť vlastnými skúsenosťami či otázkami venovanými práve záverečnému hodnoteniu. Online konzultácia prebieha formou webinára - jeden prednášajúci a účastníci, ktorí sa navzájom vidia a počujú, a tak môžu spoločne diskutovať. 

Čomu sa budeme venovať?

 • prihlasovaniu a príprave na záverečné hodnotenie,
 • osobnej návšteve hodnotiteľov (ako prebieha, koľko trvá, s kým bude hodnotiteľ komunikovať a pod.),
 • postupu po hodnotiacej návšteve,

                                                                      ​... ale aj otázkam, ktoré prinesiete zo svojich škôl.

 

Ako to bude prebiehať?

 • do 17. 2. 2019 vyplníte záväzný prihlasovací dotazník ktorý nájdete tu: 
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqgIfL8wE7s4ZptiafzY64SapLc3pU...
 • podľa počtu účastníkov Vás rozdelíme do skupín a  18. 2. 2019 vám zašleme nenáročné inštrukcie, 
  V prihlasovacom dotazníku, prosím, vyklikajte čas, kedy by vám webinár vyhovoval. Na základe vašich názorov stanovíme čas webinára a pošleme vám ho spolu s inštrukciami (18. 2. 2019).
 • webinár - skupinová online konzultácia bude prebiehať prostredníctvom ZOOM  dňa 20. 2. 2019.
   

Pre viac informácií kontaktujte Zuzanu Markovú na markova@zivica.sk alebo 0915 221 474

Tešíme sa na Vaše otázky a inšpirácie!