Výstupy z regionálnych seminárov

Počas tohto školského roka ste mali možnosť zúčastniť sa 3 regionálnych seminárov. Keďže sa viacerí z vás pýtajú, kde nájdu materiály z týchto seminárov, rozhodli sme sa ich zhrnúť v tomto jednom článku.

Výstupy z prvého regionálneho seminára, ktorý prebiehal na začiatku októbra nájdete tu.

Druhý regionálny seminár

Na druhom regionálnom seminári sme sa venovali písaniu projektov, tvorbe akčných plánov a správnej formulácii cieľov. Často sa stáva že EAP tvoríme ako na obr.1. Vymyslíme si množstvo aktivít, ktoré chceme zastrešiť spoločným cieľom. Tento spôsob formulácie cieľov je nesprávny a náročný, preto sme si ukázali techniku projektového stromu. Metodiku k projektovému stromu vydala IUVENTA v rámci publikácie PROJEKT JE ZMENA. Metodiku nájdete podrobne rozpísanú na prvých stranách uvedenej publikácie.

Nezabúdajte, že pri tvorbe akčných plánov je dôležité, aby sme sa zaoberali problémami, ktoré jednoducho zistíme prostredníctvom environmentálneho auditu. Keď problém identifikujeme, už sme iba krôčik od správne naformulovaného cieľa.

Na druhom seminári sme sa taktiež venovali metodike tvorby EAP. Pokúsili sme sa zostaviť ideálny model ako spolu v kolégiu zostaviť EAP. Zo seminárov vyšlo niekoľko spoločných menovateľov, no k ideálnemu „receptu“ na to ako vytvoriť spoločne EAP sme nedospeli. Každá škola má rozličné podmienky. V ideálnom svete by si každá škola mohla dovoliť vycestovať na 2 dni mimo školu a tam stmeliť svoje kolégium a naladiť sa na podobnú vlnu. Tieto podmienky však nemá každá škola a preto netreba zabúdať ani na prípravnú fázu pred samotným stretnutím.

Dôležité je, aby: 

  • sme zostavili motivované kolégium, ktoré chce na svojej škole urobiť zmenu.
  • spoznali silné a slabé stránky školy prostredníctvom environmentálneho auditu.
  • sme dali príležitosť na spoločné zbieranie nápadov.
  • každý mal právo vyjadriť svoj názor.  

Pri samotnom zostavovaní EAP žiakov a kolegov oboznámime s tabuľkou EAP a pokúsime sa zhodnúť na cieľoch, ktorým sa budete počas certifikačného obdobia venovať. Nezabudnite však, že je potrebné už dopredu si prerozdeliť zodpovednosť za jednotlivé aktivity ideálne podľa záujmov jednotlivých členov kolégia.

V poslednej časti sme sa venovali problematike etiky zobrazovania v médiách, ktorej sa venuje nový e-learning Etika médií v globálnom vzdelávaní, ktorý nájdete na stránke www.sokratovinstitut.sk. Na prezentáciu celej problematiky sme využili aktivitu „Čo píšu v novinách?“ z príručky Ako vieme že to funguje., ktorá slúži na meranie zmeny postojov v globálnom vzdelávaní.

Prezentáciu Infoblok o aktualitách v programe Zelená škola nájdete tu.

Tretí regionálny seminár

Seminár sa venoval zostavovaniu aktivít Dní Zelených škol, čo aj na tvorbu akčných plánov. Venovali sme sa technike brainwritingu, presnejšie metóde 6-3-5. Ako samotná technika vyzerá, sa dozviete v metodickom liste a na čo si dať pozor pri realizácii zistíte v tejto prezentácii.

O tom, ako to vyzerá na Dňoch Zelených škôl, aké aktivity školy realizujú sa dozviete v tejto prezentácii.  

Pri realizácii veľkých akcií často zabúdame na jednotlivé úlohy, ktoré nám takéto akcie prinášajú. Aby ste videli, čo prináša zorganizovanie slávnostnej certifikácie, pripravili sme pre vás rozpis jednotlivých úloh. Toto môžete použiť ako príklad a inšpirovať sa na čo nezabudnúť pri realizácii vašich veľkých akcií.

Dôležitou zložkou programu Zelená škola je spolupráca. Prinášame vám niekoľko modelov participatívnych rebríkov, ktoré vám pomôžu pomenovať stav participácie na vašej škole a uvidíte aj možnosti kam sa môžete posunúť.

Keďže Dni Zelených škôl sú aj o prezentovaní jednotlivých škôl, pripravili sme pre vás krátku pomôcku ako pracovať s médiami, ktorá obsahuje aj linky na zaujímavé materiály, ktoré vám poskytnú viac informácií. Pripravili sme pre vás aj aktivitu zameranú na tvorbu názvu a perexu, na ktorú sme použili články z nášho názorového portálu www.ciernalabut.sk .

O všetkom, čo vás čaká v programe do konca školského roka, ako aj o tom ako prebieha záverečné hodnotenie sa dozviete v infobloku.

Pre správne zobrazenie príloh prosím použite internetovi prehliadač Mozilla. Technické problémy už riešime, ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.