Výsledky grantového kola Pomáhame vyrásť

Výber školských projektov, ktoré podporíme v piatom ročníku grantového kola Pomáhame vyrásť, je ukončený. Odborná porota zložená zo 14 členov vybrala 10 víťazných projektov, ktoré podporíme celkovou sumou 5 000 Eur.

Podporené budú projekty týchto škôl:

  1. ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín
  2. ZŠ T.J. Moussona, Michalovce
  3. ZŠ Janigova, Košice
  4. ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín
  5. ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná
  6. Súkromná ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica
  7. ZŠ Streda nad Bodrogom
  8. Základná škola Pavla Križku, Kremnica
  9. Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
  10. Obchodná akadémia, Veľký Meder

Vyššie uvedené školy budeme v najbližšej dobe kontaktovať za účelom podpísania grantových zmlúv.

Všetkým zúčastneným školám ďakujeme za zaslanie projektov.

Partnerom grantového kola Pomáhame vyrásť je IKEA.