Výročná správa Živice za rok 2013

V minulom roku sme spolu s vami realizovali množstvo projektov. Pozrite si výročnú správu, ktoré je určená práve vám.

Výročnú správu v papierovej podobe nájdete aj v Ekoobchode Živica v Bratislave a vo Vzdelávacom centra ZaježováĎakujeme vám, že kráčate spolu s nami.