Víťazné školy v projekte ElektroOdpad-Dopad 2

Projekt ElektroOdpad-Dopad 2 je úspešne ukončený a nastal čas na vyhodnotenie celého projektu. 
Vyhodnotenie prebiehalo za spoluúčasti spoločnosti SEWA, a. s.

1. miesto Základná škola, Školská 339/2, Michaľany
2. miesto Základná škola Jelenecká 72, Nitrianske Hrnčiarovce
3. miesto Základná škola s MŠ na Tajovského ulici, Poprad

Dokopy sa na zapojených školách vyzbieralo vyše 6 ton e-odpadu. Za aktivity, zapojenie komunity a vyzbieraný elektroodpad chceme spoločne s našim partnerom SEWA, a.s školy oceniť aj darom.

Radi by sme sa všetkým zapojeným školám a Akčným tímom poďakovali za realizované aktivity a zapojenie sa do projektu. Do budúcna želáme veľa úspechov, nadšenia a ďalších aktívnych žiakov, ktorým otázka životného prostredia nie je ľahostajná.

Zuzana Marková/ koordinátorka projektu markova@zivica.sk
Základná škola Michaľany