Ukončenie prvého ročníku projektu ElektroOdpad - Dopad

Deň Zeme neoslavujeme len jeden deň, tento "deň" trvá po celý rok. V apríly však školy majú možnosť vybehnúť aj do ulíc a upozorňovať tak nie len ostatných žiakov, ale aj širšiu verejnosť o výzvach, ktorým v dnešnej dobe čelíme. Inak nebolo ani v "elektroodpaďáckych" tímoch, ktoré okrem osvety v škole okúsili, ako to je výjsť von do ulíc a tak predstaviť ľuďom svoje pocity, názory a podať dôležité  informácie, čo sa okolo nás deje.

Projekt ElektroOdpad-Dopad sme v pilotnom ročníku ukončili úspešne. 10 školských tímov usporiadalo 10 podujatí, na ktorých žiaci hovorili spolužiakom, učiteľom, rodičom aj širšej verejnosti o problematike elektroodpadu. Účastnící boli oboznámení s tým, čo všetko je potrebné na výrobu a likvidáciu elektrozariadení. Zistili, ako škodlivo vplýva nie len na naše zdravie ale aj na celé životné prostredie nadmerné užívanie a kupovanie mobilov, ako ťažko pracujú deti v baniach na ťažbu koltánu v Kongu, alebo ako napr. v Číne celé rodiny pracujú na nelegálnych skládkach elektroodpadu bez ochranných pomôcok a bez dodržiavania ich základných ľudských potrieb. Okrem akčných dní však školy realizovali aj iné aktivity počas celého školského roka.

Čo sa školám podarilo za celý školský rok?

  • akčné tímy sa zúčastnili dvoch kurzov vo Zvolene a v Žiline
  • od októbra do marca žiaci realizovali rovesnícke vzdelávania na svojich školách, do ktorého sa zapojilo spolu 1 194 žiakov
  • prostredníctvom aprílového rovesníckeho vzdelávania, kvízov, prednášok, diskusií a infostánkov sa počas Dní Zeme do problematiky ponorilo viac ako 1 850 účastníkov
  • školy od októbra do apríla spolu vyzbierali viac ako 9 600 kg elektroodpadu
  • žiaci plnili rôzne menšie úlohy zadávané počas školského roka, ktoré sami vypracovali a s údajmi ďalej pracovali počas rovesníckeho vzdelávania

Za aktivity, zapojenie komunity a vyzbieraný elektroodpad chceme spoločne s našim partnerom SEWA, a.s školy oceniť aj darom - vzdelávacími pomôckami, ktoré budú žiaci a učitelia môcť využívať počas vyučovania nie len environmentálnej výchovy. 

V zbere a ostatných aktivitách boli najúspešnejšie tieto školy:

1. Základná škola A. Sládkoviča, Sliač 

2. Základná škola, Cesta na vŕšku, Marcelová

3. Základná škola, Rastislavova ulica, Prievidza

Tieto tri školy spoločne vyzbierali takmer 8 ton elektroodpadu. Ale keďže všetky školy sa výborne zapájali a boli aktívne, ohodnotíme malým darčekom aj najaktívnejšiu triedu a žiakov z každej školy.

Chceme sa pilotným školám a akčným tímom poďakovať za vynaloženú aktivitu a zapojenie sa do projektu. Do budúcna želáme veľa úspechov, nadšenia a ďalších aktívnych žiakov, ktorým otázka životného prostredia nie je ľahostajná.

 

Jana Lapínová, koordinátorka projektu ElektroOdpad-Dopad

lapinova@zivica.sk