Tip zo Zelenej školy - Hľadanie páchateľa

Na kurze Odpady - Prečo triediť nestačí? sme si spoločne prešli aktivitou pod názvom "Hľadanie páchateľa" pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.
Cieľom aktivity nie je, ako by ste si možno mysleli, nájsť vinníka, ale zistiť koľko odpadu denne produkujeme, či vieme ako správne odpad triediť a ako ho minimalizovať.

Pred samostnou aktivitou vytvoríme z lavíc „pracoviská“ pre štvorčlenné tímy. Po triede polepíme fotky rôznych detektívov a vyšetrovateľov z kriminálok. Po príchode študentov si spolu prezrieme galériu – koho poznajú? Ktoré sú ich obľúbené postavy? Prebehne krátky rozhovor. „Aktuálne prebieha pátranie po niekoľkých osobách. Máme možnosť zostaviť ich profily. Rozdeľme sa do vyšetrovacích tímov.“ Každý študent si vyberie zo sady kartičiek jednu (fotkou vyšetrovateľa dole) a vytvoria štvorice podľa vylosovaných rovnakých fotografií a sadnú si k laviciam. „Po domovej prehliadke sme zaistili smetné koše hľadaných osôb. Na ich základe zostavte profil osoby, po ktorej pátrame. Je to muž alebo žena? Koľko má rokov? Aké má záľuby? Kde ju začneme hľadať? O 7 minút je porada vyšetrovacích tímov.“ Na každú lavicu vysypeme smetný kôš (vymyté obaly, nakombinované podľa zámeru aktivity) a dáme dotazník k profilu (pohlavie, vek atď.). Necháme tímy pracovať na teóriách. O 7 minút zvoláme poradu a jednotlivé tímy predstavia zostavené profily.

Na strednej škole po predstavení profilu nezvestnej osoby sú zväčša skupiny zvedavé na správne riešenie. Neexistuje. Je to ich fantázia, ktorá skombinovala na základe množstva a druhov odpadov profil. Avšak to, koľko a akého odpadu tvoríme nám môže signalizovať, aké má daný človek návyky. Ktorý z týchto odpadov tvoria aj oni? Ktorý vôbec netvoria? V ďalšej časti po skupinách študenti vytriedia odpad. Zámerne primiešame odpady, ktoré sú často nesprávne vytriedené alebo môžu vyvolávať otázky, kam patria (obal z bagety, obal z pudingu, žuvačka a pod.). Pomôžu nám značky na obaloch – nasleduje úloha pre skupiny podľa pripraveného prehľadu značiek na výrobkoch zistiť informácie o danom obale/výrobku. Výučbový program môžeme ďalej smerovať k odpadovej pyramíde (minimalizovať, opätovne používať, recyklovať) a diskusii o význame jednotlivých krokov, ktorú môžeme podporiť krátkymi video ukážkami.

Pri realizácii výučbového programu sme sa v tejto fáze takmer pri každej skupine dostali k debate o jednorazových výrobkoch (časť odpadu chceme, aby bola na jedno použitie, napr. ihly a nemocničný materiál) a jednorazových obaloch, reklame a životnom štýle a čo nás ovplyvňuje (napr. „pitie nápojov z plechoviek je cool“). Konštruktívnu, otvorenú a priateľskú diskusiu považujeme za mimoriadne dôležitú, keďže mentorovanie v tomto veku sa úplne míňa účinku. Opätovné využívanie vecí prakticky môže osloviť stredoškolákov pri výrobe napr. vytúženej oddychovej zóny v priestoroch školy (pre tento vek je charakteristické „posedávanie a debatenie“). Vlastnoručne vyrobený nábytok z paliet, podsedáky z použitých obrusov, plachiet a návlečiek, vankúše z obnosenej rifloviny či skrinky zrenovované dekupážou sa tak stanú „cool“ .

Viac inšpirácii na aktivity nájdete voľne k stiahnutiu v publikácii Environmentálna výchova v súvislostiach: https://www.zivica.sk/sites/default/files/environmentalna-vychova-v-suvi...