So školami sme si priblížili "Tajný život mobilu"

Elektronika sa vo všetkých svojich podobách stala každodennou súčasťou našich životov. Nakupujeme ju, používame ju, vyhadzujeme ju. Asi najčastejšie sa stretávame práve s mobilným telefónom. O tom, čo sa ukrýva za jeho vznikom, ale aj o tom, čo robiť keď ho už nepotrebujeme, sme si ukázali na kurze v projekte ElektroOdpad - Dopad 2. 
 
 
O probléme elektronického odpadu sme diskutovali na úvodnom kurze  vo Zvolene a v  Košiciach s 12 školami z celého Slovenska. Kurzov sa zúčastnilo 12 učiteľov a 24 žiakov základných a stredných škôl, ktoré sa prihlásili do projektu ElektroOdpad-Dopad 2 v školskom roku 2018/2019. 

Prostredníctvom interaktívnych metód sme účastníkov vtiahli do dejaSpoločne sme prichádzali​ na to, ako a kde sa stretávame s elektronikou, ako často ju meníme, prečo to robíme. Prostredníctvom aktivity sme si ukázali osudy ľudí, ktorí sa s elektronikou stretávajú vo všetkých jej podobách od vzniku, až po likvidáciu. Odpovedali sme si na otázku či je vzniknutý elektroodpad problém a prečo to tak je.  

V dnešnej dobe je pripadá na 100 obyvateľov Európy 125 SIM kariet. Čo je ukryté za výrobou mobilného telefónu?
Na životnom cykle mobilu sme si povedali, akú cestu prejde mobil od ťažby koltánu v afrických baniach, cez výrobné linky až k nám, domov. Tiež sme hovorili o tom, aké sú možnosti zníženia ekologickej stopy našej elektroniky a aké sú možnosti jej likvidácie.
 
 
Zaujímavé dokumentárne filmy objasňujúce problematiku lacnej / detskej pracovnej sily, hrozivých podmienok a neprávosti v baniach na koltán, škodlivosti elektroodpadu pri nesprávnom zachádzaní, či neetického správania sa k zákazníkovi nájdete na týchto linkoch:
ŽIAROVKOVÁ KONŠPIRÁCIA https://www.youtube.com/watch?v=xmbH65-q0Ko  
 
Po doobednom bloku venujúcom sa vzniku a likvidácií elektroodpadu sme zistili, že ho nestačí plnohodnotne triediť a recyklovať, ale že musíme zmeniť naše správanie. V poobednom bloku sme sa teda venovali rovesníckemu vzdelávaniu, prostredníctvom ktorého budú žiaci na školách šíriť informácie, ktoré sa na kurze dozvedeli. Takto prispejú k osvete a budú inšpirovať ku zmene svojich spolužiakov, vyučujúcich, rodinu či komunitu. 
 
Čo na kurz hovoria učitelia?
 
,,Kurz hodnotíme výborne, pretože si myslím, že splnil svoj účel. Keď aspoň my čo sme boli na kurze si z toho zoberieme to pozitívne a prenesieme na naše školy, tak možno trošku zmeníme zmýšľanie ľudí." (Andrea Bodnárová, základná škola Michaľany)
 
,,Oceňujem super spracovanie dôsledkov elektroodpadu na životné prostredie (napr. ťažba surovín)." (Nikoleta Puchá, SOŠ automobilová Košice) 
 
A ako sa kurz páčil žiakom? 
 
,,Na kurze sa mi najviac páčilo, že sa spoločnosť SEWA rozhodla, že chce urobiť Slovensko krajším a zbiera a recykluje elektroodpad. Tiež sa mi páčilo, že bolo vysvetlené ako využívajú firmy ľudí na otrockú prácu. Ťažko pracujú a dostanú za to pár dolárov." 
 
,,Dozvedela som sa ako tvrdo ľudia pracujú, aby sa vytvorila taká elektronika akú poznáme. Myslím, že to veľmi zmenilo môj pohľad na to všetko."
 
,,Najviac sa mi páčila prezentácia. Pri nej som si uvedomila strašne veľa vecí, o ktorých som ani netušila. Úžasný bol aj Váš pohľad na vec. Páčili sa mi aj riešenia na problémy, ktoré môžeme urobiť my. Máte u mňa veľké ďakujem, pretože ste mi otvorili oči. Naše budúce generácie si zaslúžia dobrý život."
 
Ďakujeme všetkým za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!
 
Projekt ElektroOdpad-Dopad vznikol v spolupráci CEEV Živica a spoločnosti SEWA, a.s.
Projekt môže byť realizovaný vďaka finančnej podpore spoločnosti SEWA, a.s.