Pozvánka na konferenciu Cesty k dobrej škole

Časopis Dobrá škola organizuje konferenciu, na ktorej sa budú hľadať cesty k dobrej škole. Pripojte sa k nám.

Príďte s nami hľadať cesty k dobrej škole!

Budeme uvažovať a diskutovať o tom, kedy je škola dobrá a čo bráni tomu, aby naše školy boli lepšie. Chceme sa spoločne pozrieť na školu z trochu iných pohľadov, hovoriť o nej trochu iným jazykom a klásť si trochu iné otázky, než na tradičných učiteľských konferenciách.

Cesty k dobrej škole 2014 ponúkajú

  • rečníkov, ktorí vám nasadia chrobáka do hlavy
  • videá, ktoré vám otvoria oči
  • diskusie, v ktorých váš hlas nezanikne
  • skúsenosti, kt oré vás povzbudia
  • stretnutia, ktoré vás obohatia

a veríme, že aj zaujímavých a aktívnych účastníkov z rôznych oblastí spoločnosti.

Spoluorganizátorom a sponzorom podujatia je spoločnosť EXAM testing, ktorá aj touto akciou oslavuje 20 rokov svojho pôsobenia v slovenskom školstve.

Čo pre vás organizátori pripravili

08.15 – 09.00 Registrácia, občerstvenie, spoznávanie
09.00 – 10.30 1. blok vystúpení a videí

1. Vladimír BURJAN
riaditeľ firmy EXAM testing, spol. s r. o., šéfredaktor a vydavateľ DOBREJ ŠKOLY
Kedy je škola dobrá?

2. Dagmar MÔŤOVSKÁ
učiteľka matematiky na 1. súkromnom gymnáziu na Bajkalskej ul. v Bratislave
Kvalita školy očami učiteľa

3. Krátke videá

4. Milan HEJNÝ
profesor na Pedagogickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, dlhoročný učiteľ budúcich učiteľov, autor sady učebníc a unikátnej metodiky vyučovania matematiky
Aké vlastnosti by mal mať dobrý učiteľ?

5. Izabela MALAŠENKOVÁ
študentka 1. ročníka MFF UK, štatutárna zástupkyňa občianskeho zruženia ID Space Team
Ako si predstavujú dobrú školu študenti?

10.30 – 11.00 Prestávka na kávičku a výmenu dojmov
11.00 – 12.30 2. blok vystúpení a videí

6. Anna THOMKOVÁ-BARANOVÁ
riaditeľka súkromnej základnej školy BellAmos v Martine
Škola môže byť dobrá iba vtedy, ak je dobre riadená

7. Ivana MOLNÁROVÁ
generálna riaditeľka firmy Profesia (portál Profesia.sk)
Čo dnes očakáva od dobrej školy trh práce a firemný svet?

8. Krátke videá

9. Erich MISTRÍK
profesor filozofie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Dobrá škola nemôže byť iba prípravkou pracovnej sily

10. Dana RETOVÁ
riaditeľka P-Mat n. o., spoluorganizátorka TEDx Bratislava, ambasádorka Khan Academy na Slovensku
Nehovorme iba o škole, hovorme o dobrom vzdelaní!

12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 14.30 Moderovaná diskusia účastníkov v piatich menších skupinách

Diskusná skupina „Učiteľ"
Hlavná téma: Ako rozpoznať a vychovať dobrých učiteľov?

Diskusná skupina „Manažér"
Hlavná téma: Ako vytvárať učiteľom na škole dobré podmienky na prácu?

Diskusná skupina „Minister"
Hlavná téma: Môže aj Slovensko raz mať dobré školstvo?

Diskusná skupina „Zamestnávateľ"
Hlavná téma: Môže nás škola dobre pripraviť na pracovnú kariéru?

Diskusná skupina „Samouk"
Hlavná téma: Možno získať dobré vzdelanie aj mimo školy?

14.35 – 15.00 – Zhrnutie najzaujímavejších postrehov z diskusných skupín

Programom budú sprevádzať Ivan Ježík a Vlado Burjan.

Kedy sa uvidíme

V piatok 30. mája 2014, 9.00 – 15.00 hod.

Kde sa uvidíme

Kongresové centrum DRUŽBA, Botanická 25, Bratislava www.hoteldruzba.sk/kongresove-priestory.

 

Registráciu a všetky potrebné informácie nájdete na www.dobraskola.com/cesty.