Navštívte unikátnu výstavu Energia zblízka

Pozývame všetkých zvedavých a tvorivých žiakov so svojimi pedagógmi na unikátnu interaktívnu výstavu Energia zblízka.

Výstava je umiestnená v zrekonštruovanej historickej budove „Elektrárňa Piešťany“, ktorá je jednou z prvých dieselových elektrární na svete.

Koncept výstavy je postavený na potrebe aktívneho zapájania žiakov s využitím ich prirodzenej zvedavosti, nadobudnutých vedomostí a intuície. Aj napriek tomu, že sa výstava opiera o fyzikálne veličiny a zákony svojim atraktívnym prevedením a podaním informácií celkom určite zaujme aj žiakov, ktorí k tejto prírodnej vede neinklinujú.

Primárne je určená pre II. stupeň základných škôl, ale veríme, že osloví aj starších žiakov.

Výstava aktuálne ponúka aj tieto programy:

  • „Ako chutí energia“ a v rámci neho 12 jedinečných exponátov plných prekvapení zameraných na históriu a princípy premeny energie, jej fyzikálnych jednotiek a technických vynálezov
  • „Energia v súvislostiach“ a 6 spotrebiteľských postojov priblížených cez exponáty prostredníctvom rozšírenej reality
  • 5 fyzikálnych workshopov v rámci programu „Fyzikálne experimenty“, na ktorých sa žiaci vlastnoručne zoznámia s netradičnými baterkami, s princípmi jednoduchých obvodov a galvanických článkov či obnoviteľnými zdrojmi energie tvorivým spôsobom

Všetky programy sú vedené odbornými lektormi. Prihlasovací formulár a ďalšie informácie k výstave nájdete na www.zivica.sk/energiazblizka.

Osobné pozvanie od jedného z najvýznamnejších fyzikov a vynálezcov našej histórie si môžete so žiakmi pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=P3cQss-gZfw

Tešíme sa na vašu návštevu.