Minister školstva prebral záštitu nad cenou Živel

Minister školstva Juraj Draxler prevzal záštitu nad druhým ročníkom Ceny za environmentálnu výchovu Živel.

Veľmi si vážim a oceňujem Vaše úsilie podporiť výnimočné aktivity a nové prístupy nielen žiakov, ale aj pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl k rozvíjaniu environmentálneho správania, uviedol minister v liste adresovanom Živici.

Cena Živel je určená pre všetkých žiakov, učiteľov a školy, ktoré robia výnimočné, dlhodobé a inovatívne aktivity v oblasti environmentálnej výchovy. Chceme poukázať na pozitívne a inšpiratívne príklady.

Ak takýchto ľudí a školy poznáte, nominujte ich! Nominácie prijímame už len do konca mája na stránke www.zivica.sk/zivel.