Hľadáme budúcich slovenských eko-reportérov

Do uzávierky súťaže 2. ročníka kampane pre menej odpadu LITTER LES program Mladí reportéri pre životné prostredie zostáva už len šesť týždňov.

YoungReportersfortheEnvironment (YRE) je medzinárodný vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorí prostredníctvom enviro-žurnalistiky upozorňujú na miestne problémy životného prostredia a hľadajú riešenia. Do programu je zapojených 27 krajín z celého sveta.

V rámci programu YRE je Slovensko už 2. šk. rok zapojené do medzinárodnej kampane LITTER LESS, ktorej cieľom je dlhodobá zmena postojov mladých ľudí smerom k životnému štýlu, ktorý pomáha minimalizovať odpad (spolu 15 krajín).

Program Mladí reportéri pre životné prostredie koordinuje Centrum environmentálnych aktivít, jeho garantom je Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií.

Čo môžu reportéri vyhrať?

Víťazi národného kola získajú atraktívne vecné ceny podľa vlastného výberu (fotoaparát, videokamera, notebook) a aj pozvánku na medzinárodný workhop! Na víťazov medzinárodného kola čaká finančná odmenav hodnote 500, 750 a 1,000 USD (3.-1. miesto).

Kto sa môže zapojiť?

Jednotlivci a tímy, vek 11-21 rokov (11-14, 15-18, 19-21)

Ako sa môžu žiaci a študenti zapojiť?

Všetky podstatné informácie, vrátane podrobného návodu, ako sa registrovať a vkladať príspevky na stránku kampane, nájdete v článku Kampaň pre menej odpadu LITTER LESS.

Dôležité dátumy

Do 15. 3. - registrácia na stránke kampane, možnosť konzultácie ohľadne výberu témy či spracovania/publikovania príspevku

31.3. – uzávierka – finálne príspevky treba odoslať na cea@changenet.sk

5.4. – príspevky treba publikovať na stránke kampane, školy, v regionálnom periodiku alebo celonárodne online

15.4. – vyhlásenie výsledkov národného kola

5.6. – vyhlásenie výsledkov medzinárodného kola (každoročne pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia)

Vlani sa počtom umiestnení slovenskí Mladí reportéri zaradili  hneď za Kanadu. Snáď  i tento rok si po ukončení súťaže budeme môcť optimisticky povedať, že slovenskej enviro-žurnalistike sa blýska na lepšie časy.

Zaujímavé video si môžete pozrieť aj TU.

Klaudia Medalová, národná operátorka kampane LitterLess

Richard Medal, národný koordinátor programu Mladí reportéri

Kontakt: cea@changenet.sk