Druhé kurzy projektu ElektroOdpad-Doapd sú za nami

Tentokrát sme sa zamerali na vlastnú spotrebu energie a zdrojov. Súčasné čísla vypovedajúce o našej ekologickej stope značia, že žijeme na dlh a tým pádom ukracujeme o prírodné zdroje naše budúce generácie. Náš súčasný spôsob života nie je udržateľný a preto je potrebné, aby sme s tým niečo robili a naše nároky a spotrebu rapídne znížili.

 

 Projekt ElektroOdpad-Dopad vznikol v spolupráci CEEV Živica a spoločnosti SEWA, a.s.

 

Na kurzoch 10 školských tímov hľadalo možnosti šetrenia energie nie len v školách, ale aj v domácnosti. Zisťovali sme, aké sú možnosti predĺženia životnosti rôznych elektrospotrebičov, ktoré tvoria súčasť nášho každodenného života.

Dozvedeli sme sa viac o aktuálnych problémoch, ako napr. elektrosmog, svetelné znečistenie, klimatizácia, standb-by režim elektrospotrebičov a podobne. Na stiahnutie obrázky a články tu. Žiaci a koordinátori sami prezentovali svoje zistenia pred ostatnými, diskusie boli naozaj bohaté a vášnivé.

Tiež sa školy dozvedeli veľa inšpiratívnych aktivít, ktoré môžu realizovať počas akčných dní (Dni Zeme) na svojej škole. Inšpirovali sme sa aktivitami Zelených škôl (ppt v prílohe) a tiež sme si spísali svoje vlastné aktivity. Na kurze sme si zažili tiež aktivitu Sokrates (príloha), kde sme si hovorili o nárokoch na prírodné zdroje v rôznych obdobiach od 5. st. pnl až po súčasnosť, zopakovali sme si tiež informácie z predošlého kurzu prostredníctvom interaktivného kvízu (príloha).

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za nápady a pozitívny prístup k tejto dôležitej téme.

 

A čo na kurz hovoria účastníci v spätných väzbách?

 „Aktivity nás donútili zamyslieť sa aj nad vlastným "konaním", postojom k elektrospotrebičom a k využívanej energii“...

„Na kurze preberané témy sú v dnešnej dobe veľmi aktuálne“...

„Dobré nápady na aktivity pre vzdelávanie študentov“...

Použité metódy aktivizovali každého a zvýšili záujem o danú problematiku“...