Dni Zelených škôl 2018

Dni Zelených škôl 2018

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Zapojte sa do celoslovenských Dní Zelených škôl, ktorý organizujeme v týždni 23.- 27. apríla 2018, pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden týždeň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.

Počas tohto týždňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1. Pošli to ďalej -  školská komunita vytvorí a zrealizuje aktivity, ktoré budú súčasťou kampane, ktorá má za cieľ poukázať na environmentálny problém v okolí školy, či v obci. Prostredníctvom kampane škola informuje komunitu, po prípade ju zapojí do riešenia problému. Kampane sa môžu týka aj širších problémov, ktoré nie je možné vyriešiť za týždeň, avšak počas Dní zelených škôl sa snaží škola poukázať na daný problém so zreteľom na jeho riešenie.

2. Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

Ako sa zapojiť?

  • Zrealizovať na škole (v meste alebo obci) v dňoch 23.-27.4. 2018 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody;
  • aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

Čo Vám ponúkame?

  • uverejnenie Vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít). Správa pre médiá odchádza týždeň pred realizáciou Dní Zelených škôl. Prípadné zmeny Vášho programu počas Dní Zelených škôl, preto posielajte najneskôr do 17.4. 2018.
  • zverejnenie Vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
  • konzultačnú pomoc - Váš konzultant a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí - stačí ak nás budete kontaktovať;
  • priestor na www.zelenaskola.sk - reportáže z Vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity.

Odmena pre najlepších

6 najkreatívnejších a najaktívnejších škôl, ktoré sa zapoja do celoslovenského týždňa Dní Zelených škôl, získajú:

  • úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2018/2019;

Podmienky:

  • prihlásenie sa do Dní Zelených škôl do 16.4. 2018 prostredníctvom formulára;
  • realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia, či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Nemalo by ísť o aktivity typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov a pod.;
  • zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 10.5. 2018 na e-mailovú adresu martincova@zivica.sk.

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr  25.5. 2018.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na maily martincova@zivica.sk alebo tel. č.: 0915 851 972.