Deň Zelených škôl je tu opäť

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Tak sa zapojte do celoslovenského Dňa Zelených škôl, ktorý organizujeme 16. apríla 2014, pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden deň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.

Počas tohto dňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1. Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

2. Zelená škola do ulíc a do lesa - žiaci/študenti a učitelia budú realizovať aktivity mimo areálu školy.

3. Zelená škola, v ktorej to žije - školská komunita zrealizuje aktivity v škole alebo jej areáli, ideálne s účasťou rodičov a verejnosti.

Inšpirácie na aktivity nájdete TU. Predpokladáme, že vymyslíte a zrealizujete aj ďalšie zaujímavé aktivity.

*  Plagát na tému Voda a jej ochrana alebo Zo života Zelenej školy - opäť je šanca zapojiť sa do výstavy plagátov Zelených škôl, ktorá bude súčasťou Dňa Zeme. Plagáty budú na tému Voda a jej ochrana alebo na tému Zo života Zelenej školy. Môžete si vybrať obe témy alebo tú, ktorá vám viac vyhovuje. Tri najzaujímavejšie a najkrajšie spracované plagáty budú ocenené. Zaslané plagáty sa stávajú súčasťou archívu programu Zelená škola. 

Čo chceme dosiahnuť?

pomôcť propagácii škôl zapojených do programu a tak podporiť ich aktivity - zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;

iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;

motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;

podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou - zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (ich detí) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

Prihlasovanie sa do Dňa Zelených škôl je už spustené a bude prebiehať do 10.4.2014.

Zrealizovať na škole (v meste alebo obci) dňa 16.4.2014 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody. Môžete sa zapojiť, aj keď vaše aktivity máte naplánované na iný deň v týždni od 14. - 27.4. 2013. 

Aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

Pokiaľ už máte konkrétnu predstavu o aktivitách, ktoré budete realizovať v období 14. – 27.4 2014, môžete sa prihlásiť prostredníctvom webformulára.

Tu nájdete niekoľko tipov na čo je potrebné myslieť pri organizovaní školských aktivít pre žiakov, verejnosť, médiá a pod.

Čo Vám ponúkame?

uverejnenie Vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít);

zverejnenie Vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;

konzultačnú pomoc - Váš konzultant a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí - stačí ak nás budete kontaktovať;

priestor na www.zelenaskola.sk - reportáže z Vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity môžete uverejňovať priamo vo Vašom profile školy;

letáky o programe Zelená škola v tlačenej forme;

prezentácia plagátov  na Dni Zeme.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšie školy, ktoré sa zapoja do celoslovenského Dňa Zelených škôl, získajú:

úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2014/2015;

environmentálny výučbový program alebo kurz pre kolégiá programu Zelená škola zrealizovaný na pôde vybranej školy;

5 bavlnených tašiek v biokvalite s logom programu Zelená škola;

3 doručené najzaujímavejšie plagáty získajú finančnú odmenu vo výške 50 €. 

Podmienky:

prihlásenie sa do Dňa Zelených škôl (16.4.2014) prostredníctvom formulára;

realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia, či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Nemalo by ísť o aktivity typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov a pod.;

zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 11.5.2014 na e-mailovú adresu cesnakova@zivica.sk. Keďže záverečná správa obsahuje aj fotografie, ponúkame vám malú pomôcku, ako urobiť dobrú fotografiu. 

Ak sa chcete zúčastniť výstavy plagátov:

je potrebné sa prihlásiť do Dňa Zelených škôl prostredníctvom formulára;

doručiť plagát do 10.4.2014 na adresu: CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava

upozorňujeme, že plagátynebudeme posielať poštou späť. Zaslané plagáty sa stávajú súčasťou archívu Zelenej školy.

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najneskôr do 20.5. 2014.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na: cesnakova@zivica.sk alebo tel. č.: 0917 353 5320917 353 532.