Aký je rozdiel medzi vtáčou búdkou a kŕmidlom?

Na mnohých školách je populárne používanie vtáčích búdok a kŕmidiel pre vtáky. Hneď na úvod však treba poznamenať, že sa občas možno stretnúť so zámenou týchto pojmov – žiaci sú nadšení, že majú v školskom areáli množstvo „búdok pre vtáky“ a pritom sa jedná prevažne o kŕmidlá, nie búdky. Nasledovných pár vysvetľujúcich riadkov je preto adresovaných tým, ktorým zatiaľ nie je zrejmý tento rozdiel:

Kŕmidlo pre vtáky – je zariadenie, pomocou ktorého vtáky prikrmujeme, zväčša v zimnom období. Neslúži teda na hniezdenie, či ako úkryt pre vtáky!

Vtáčia búdka – jedná sa o človekom vyrobenú náhradu za prirodzené stromové dutiny, skalné pukliny alebo iné vhodné prirodzené úkryty pre tie druhy vtákov, ktoré v nich hniezdia. Je to teda pomoc pre zlepšenie možností hniezdenia, pretože prirodzených dutín je v krajine s nedostatkom starých stromov veľmi málo, a hoci by tieto vtáky aj mali dostatok potravy, nebudú tu môcť žiť, lebo sa nemôžu rozmnožovať. Vtáčia búdka nie je pomôcka na prikrmovanie vtákov!

Význam zimného prikrmovania bol rozobratý v predchádzajúcom článku. Ak sa teda predsa len rozhodneme vtákom v zime poskytovať potravu, je veľmi dôležité, aby mala vhodné zloženie a aby bola podávaná vhodným spôsobom. V návale nadšenia totiž ľudia občas siahnu po predávaných kŕmidlách bizarných tvarov, občas s naozaj zaujímavým vzhľadom, no z hľadiska účelu, na ktorý majú byť použité, nie práve najvhodnejším riešením.

Ako na kŕmidlo

Ak teda naozaj chceme vo svojom okolí využiť kŕmidlo pre vtáky a ide nám o vtáky a nie o pútanie pozornosti ľudí, v prvom rade sa pri výbere kŕmidla zamerajme na jeho praktickú stránku – na jeho funkčnosť, bezpečnosť pre vtáky, možnosti čistenia a pod., a až potom sa pozerajme na vzhľad.

Zdroj: www.budky.sk

  • Pozornosť treba venovať aj umiestneniu kŕmidla. Ak má slúžiť na pozorovanie vtákov, je dôležité, aby bolo na mieste, kde ho môžeme pomerne pohodlne pozorovať aj dlhší čas, aj v horšom počasí a pritom tak, aby sme kŕmiace sa vtáky čo najmenej rušili. Snažme sa aj o to, aby boli čo najmenej rušené okolím (nevhodná je blízkosť rušnej cesty, chodníka, kde chodí množstvo ľudí atď.). Kŕmidlo by tiež malo byť čo najmenej dostupné pre predátory, hlavne pre mačky, ktoré sa pri dostupnom kŕmidle ľahko naučia, že sa tu môžu „kŕmiť“ tiež. Obdobne aj nevhodnou potravou môžeme vtákom skôr uškodiť, niekedy im aj spôsobiť smrť.
  • Dôležité je aj pravidelné čistenie kŕmidiel. Vtáky znečisťujú kŕmidlo a jeho okolie svojim trusom, a keďže sa pri ňom často stretáva veľké množstvo vtákov z celého okolia, ktoré by inak prirodzene v takom množstve neprichádzali do vzájomného kontaktu, zvyšuje sa riziko prenosu chorôb medzi nimi. Toto riziko môžeme znížiť iba pravidelným čistením kŕmidiel a pri kŕmidlách, ktoré používame viac rokov po sebe, aj ich  prípadnou dezinfekciou po skončení sezóny (napr. vriacou vodou, lúhom a pod.).
  • Ak používame kŕmidlá vyrobené z umelých materiálov ako je plast, kov a podobne, myslime na to, že je to materiál, ktorý je v prírode nerozložiteľným odpadom a nenechávajme ich po skončení zimy rozmiestnené vonku na stromoch. Inak bude mať pôvodne dobrý úmysel – využitie plastového odpadu (najčastejšie PET fliaš) za následok, že stromy bude v ďalších rokoch stále „zdobiť“ nevzhľadný plastový odpad a zo záhrady alebo školského areálu urobíme smetisko.

Informácie o správnom tvare kŕmidiel a zložení potravy pre vtáky je možné nájsť na mnohých miestach, preto sa o nich nejdeme podrobnejšie zmieňovať.  Je však dôležité poznamenať, že pri hľadaní týchto informácii by sme sa mali zamerať na odbornejšie zdroje (napríklad www.vtaky.sk/stranka/138-Zimne-prikrmovanie-vtactva.html), nie na bulvárne médiá, prípadne sa môžeme poradiť priamo s odborníkom v našom okolí.

Bližší pohľad na vtáčie búdky

Pri vtáčích búdkach je ich tvar, veľkosť, použitý materiál a vhodné umiestnenie ešte dôležitejšie než pri kŕmidlách. Búdka nevhodnej veľkosti, so zlým vletovým otvorom alebo nevhodne umiestnená totiž slúži iba ako „ozdoba“ a pre vtáky nebude mať žiadny význam – pravdepodobne v nej nezahniezdia. Občas sa dokonca stane, že niektoré druhy vtákov pre nedostatok iných hniezdnych možností zahniezdia aj búdke s nedostatočnou veľkosťou, mláďatá sa vyliahnu, no ako rastú, nemajú dosť priestoru a postupne hynú.

Sú vtáky, pri ktorých je veľmi dôležitá poloha, výška alebo iné kritéria pre umiestnenie búdky, na druhej strane sú druhy, ktoré pri výbere miesta nie sú veľmi prieberčivé.

Zdroj: www.popron.sk

Často sa možno stretnúť s tzv. bidielkom pred vletovým otvorom do búdky. Je to taká „typická predstava o vtáčej búdke“. Bidielko je však nielen že úplne zbytočné (vtáky takúto pomôcku vôbec nepotrebujú), no dokonca je pre ne nebezpečné, pretože slúži ako výborná opora pre predátory ako mačka či kuna, keď sa snažia vyloviť z búdky vtáčie mláďatá.

Preto, ak chceme búdkami naozaj vtákom pomôcť, nie ich iba vystaviť na obdiv, je pred ich zhotovením a umiestnením potrebné dôkladne si naštudovať hlavné zásady, ktoré by vtáčia búdka mala spĺňať, aké rozmery búdky a vletového otvoru vyhovujú jednotlivým druhom, a aké sú pri rôznych druhoch nároky na umiestnenie búdky. Obdobne ako pri kŕmidlách, aj pre búdky existuje dostatok odborných informácií (napríklad: www.vtaky.sk/stranka/90-Vtacie-budky.html).

Autor článku: Ing. Peter Baláž, PhD., konzultant programu Zelená škola