Aktivity v projekte Elektroodpad-Dopad 2

Projekt ElektroOdpad-Dopad 2 je environmentálny vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, každodenného používania až po likvidáciu.
Projekt je realizovaný vďaka SEWA, a. s. a CEEV Živica

Posledné mesiace školy intenzívne pracovali na osvete v globálnych témach týkajúcich sa elektroodpadu, ťažby surovín na výrobu elektroniky alebo alternatívam, ktoré môže zodpovedný sportebiteľ využať. Žiaci z Akčných tímov pod vedením koordinátora projektu na škole šírili informácie vo svojej školskej komunite či mimo nej.
 

Realizovali:

  • rovesnícke vzdelávanie,
  • dištančné úlohy,
  • Akčné dni,
  • zber e-odpadu na školách. 

Rovesnícke vzdelávanie prebiehalo na školách od decembra do marca 2019. Každý Akčný tím má za úlohu na svojej škole (alebo aj na iných školách) zrealizovať interaktívne výučbové programy pre čo najväčšie množstvo spolužiakov – rovesníkov a tým vytvoriť „sieť“ informácií na škole. Vychádzať pri tom budú z informácií, ktoré získali na prvom kurze projektu. 

 

Každá škola si mohla vybrať z troch zadaní dištančnej úlohy:

  • Mapovanie zberných dvorov, predajní so spätným zberom a mobilných zberov.
  • Zásady šetrenia spotrebičov v domácnostiach.
  • Čo všetko vo vašej domácnosti vyžaruje elektrosmog?

Dištančnú úlohu realizovali Akčné tímy od apríla do mája. Venovali sa najmä mapovaniu zberných dvorov či predajní so spätným zberom vo svojom okolí.

„Za pomoci spolužiakov sme zistili, že v Revúcej máme zberný dvor na kovošrot, zberný dvor na odpad prevádzkovaný firmou Brantner. Ďalej bolo zistené, že baterky sa zbierajú v LIDL-i, v Sintre a COOP jednote.“
(Diana V. a Petra J., ZŠ Revúca)

Cieľom Akčných dní bolo realizovať na škole zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s problematikou elektroodpadu. Vzdelávanie na školách realizovali žiaci a študenti z Akčného tímu (za pomoci spolužiakov. Spoločne pripravili aktivity v téme elektroodpad pre ostatných zo školskej komunity a realizovali ich na škole.

„Na našich akčných dňoch sme oslovili rodičov a učiteľov, kde sme im prostredníctvom infopanela vysvetlili, kde sa začína život každého mobilu a kde zvyčajne končí. Mnohí z nich nemali predstavu o tom, že kde končia mobily aj iné elektrospotrebiče. Mnohé informácie boli pre nich nové a veľmi poučné. Súčasťou našich akčných dní bolo aj vytvorenie letáku pre rodičov a obyvateľov obce leták o elektroodpade a aj všeobecne o recyklácií. Rozdali sme 100 takýchto letákov. Ďalším bodom bola tvorba plagátov na tému elektroodpad, kde jednotlivé triedy vytvárali plagáty na danú tému.“
(Ema Š., Lukáš Š., Mgr. Andrea B., ZŠ Michaľany)

 

SOŠ elektrotechnická v Košiciach si pripravila v rámci Akčných dní aj vlastné video: https://drive.google.com/file/d/1Vh1lFbnk9ByVpDTlnjaLNYwYd417378p/view

Ešte niekoľko postrehov od žiakov:
Jaroslav:,, Až teraz som si uvedomil, ako sa mám dobre.“
Markéta:„Je mi hrozne, keď si uvedomím, že do Ghany sa vozí elektroodpad aj zo Slovenska.“
Saskia: „Mám nad čím premýšľať...“
Marek: „Ja by som si svoj život s mojou postavou nevymenil.“