Ako upratovať ekologicky? Ekoupratovanie školy bez mýtov.

Škola je priestor, kde sa denne premelú desiatky detí aj dospelých. Priestor, kde žiaci trávia veľkú časť svojho dňa by preto mal byť čistý a zdravotne nezávadný. Zároveň by však nemal zbytočne zaťažovať životné prostredie.

Mýtus 1: Musíme zničiť baktérie a bez chémie to nejde

Pravda: Bez baktérií nie je život, prílišná čistota niekedy škodí

Podľa všadeprítomnej reklamy je naše zdravie neustále ohrozené – odvšadiaľ na nás číhajú škodlivé baktérie a vírusy. Nezmyselná dezinfekcia a boj proti škodcom všetkými dostupnými prostriedkami síce zničia baktérie a choroboplodné zárodky, ale obeťami tejto „chemickej bomby“ sme aj my ľudia, domáce zvieratá a príroda. Na každom štvorcovom centimetri ľudského tela sa nachádza približne 5 miliónov baktérií, z ktorých mnohé sú užitočné a udržujú zdravé telo. Dezinfekčné látky v pracích a čistiacich prostriedkoch usmrcujú aj baktérie, ktoré sú pre fungovanie ľudského organizmu dôležité, čím neustále oslabujeme náš imunitný systém. Okrem toho sú smrtiace pre mnohé užitočné mikroorganizmy, ktoré napomáhajú rozkladu našich splaškov v čistiarňach odpadových vôd... Naša škola nie je operačná sála, a preto tu nie je dezinfekcia ani potrebná ani zmysluplná. Čistota a hygiena sa dajú dosiahnuť aj pri bežnom upratovaní a čistení.

Lekári upozorňujú, že napríklad chlór má silné dráždivé účinky. V ohrození sú najmä oči, pokožka a dýchacie cesty. Výsledkom pôsobenia chlóru sú bolesti hlavy, podráždenie kože a alergie. Dezinfekčné prostriedky by sa preto mali v školách používať iba na výslovný príkaz lekára – v prípade karanténnych opatrení.

Tipy:

• Vyhýbajme sa čistiacim prostriedkom s nápismi „dezinfikujúce“, „baktericíd“, „biocíd“,

„antibakteriálne“, „s aktívnym chlórom“ alebo „čistí hygienicky“.

• Namiesto dezinfekcie môžeme použiť mazľavé mydlo, kyselinu citrónovú či ocot.

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva k dezinfekcii v MŠ, MUDr. Jana Hamade, PhD.:  „V zmysle našej vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ani vo vyhláške č. 533/2007 Z. z.o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania nie je zmienka o povinnej dezinfekcii príborov a riadu. … Čo sa týka dezinfekcie vnútorných priestorov v MŠ - je to vec prevádzkového poriadku (v zmysle §10 ods. 1 písm. c) bod 3) - ale týka sa to iba frekvencie dezinfekcie záchodov, spŕch, umyvární a šatní. Dezinfekcia má odporúčací charakter a je vecou príslušného regionálneho úradu, ako schváli tento prevádzkový poriadok. MŠ je zariadením pre zdravé deti, takže ak RÚVZ schváli prevádzkový poriadok aj bez dezinfekcie, neporuší predpis. … Hračky sa majú iba mechanicky očistiť, eventuálne použiť saponát, určite nie dezinfikovať.“

Mýtus 2: Čistiace prostriedky sú účinnejšie, ak ich použijeme viac

Pravda: Oplatí sa dodržiavať odporúčané dávkovanie

Dávkovanie je jednou z najdôležitejších súčastí efektívneho a ohľaduplného čistenia. Správne dávkovanie pomáha šetriť nielen náklady, ale aj životné prostredie. Pri dávkovaní by sme sa mali riadiť heslom „Len toľko, koľko je naozaj potrebné a tak málo ako sa len dá.“ Poškodzovanie životného prostredia pochádza aj z nadmerného dávkovania čistiacich prostriedkov. Nič však nemôže byť čistejšie ako čisté, čírejšie ako číre, aj keď pridáme akékoľvek množstvo čistidla navyše. Okrem toho nadmerné množstvo čistidla spôsobuje, že sa v roztoku nerozpustí a pri umývaní ostane zvyšok na čistenom povrchu ako tenká lepkavá vrstva. Na túto sa potom špina lepí a napríklad podlaha sa zašpiní oveľa rýchlejšie.

Čistenie je založené na súhre viacerých pôsobiacich faktorov: teploty, času, mechanických pomôcok a chemikálií. Každý z nich sa na výslednom efekte upratovania podieľa nezastupiteľnou časťou. Správne použitie prvých troch faktorov môže výrazne znížiť spotrebu chemikálií (štvrtého faktoru). Ak napríklad zvýšime teplotu použitej vody alebo predĺžime čas pôsobenia prostriedku, zredukuje sa potreba použitia veľkého množstva čistidla.

Tipy:

• Používajme dávkovacie pomôcky – nikdy nedávkujme len tak od oka!

• Pri dávkovaní sa riaďme pokynmi výrobcu – vo väčšine prípadov však stačia dve tretiny odporúčanej dávky na dosiahnutie rovnakého výsledku.

• Pomocou cieleného dávkovania sa dá ušetriť až 30% bežnej spotreby čistidiel – ušetríme tak aj približne 40% nákladov.

Mýtus 3: Všetko, čo vonia, je dobré

Pravda: Niektoré vône môžu byť nebezpečné

Na trhu nájdeme nespočetné množstvo produktov na osvieženie a navoňanie vzduchu – gély, osviežovače, izbové spreje, extrakty alebo tekutiny na odparovanie. U citlivých osôb však môžu tieto vonné látky vyvolať pri vdýchnutí problémy. Principiálne sa môže u človeka rozvinúť alergia na čokoľvek. Alergie môžu vyvolávať aj prírodné esenciálne oleje. Existujú však látky, ktoré vyvolávajú alergie už preukázateľne a často, preto je dobré sa im vyhýbať. Predovšetkým sú to nasledovné:

• vonné látky v pracích a čistiacich prostriedkoch, izbových sprejoch a pod.

• konzervačné látky v tekutých pracích a čistiacich prostriedkoch atď.

Tipy:

• Vyhýbajme sa nepotrebným produktom zbytočne ohrozujúcim naše zdravie, akými sú osviežovače vzduchu, WC mydielka, aviváže, optické zjasňovače textílií, izbové spreje a pod.

• Vyhýbajme sa jedovatým prostriedkom proti “škodcom”.

• To isté platí pre dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky s prídavkom dezinfekcie a čistidlá obsahujúce chlór (ten je často súčasťou bielidiel a prostriedkov do umývačiek riadu).

Vedomý výber čistiacich prostriedkov

Pri upratovaní máme k dispozícii dva druhy čistiacich prostriedkov – mechanické a chemické. Dobre čistiť znamená vedieť, o akú špinu sa jedná a podľa toho vybrať vhodné prostriedky, metódy a postupy.

Mechanické prostriedky sú rohožky, špongie, drôtenky, kefy, utierky, handry, gumený zvon, stierky, metly a mopy, vysávač atď.

Vždy si vyberajte kvalitných upratovacích pomocníkov. I keď je metla z trhu lacná, často je menej kvalitná a láme sa jej rúčka alebo mop po pol roku „vyplešivie“. Kupujete potom nové a zo starých vzniká zbytočný odpad zaťažujúci životné prostredie. Tí šetrní môžu využiť staré textílie a odevy ako handry, ale vždy sa oplatí mať doma i kvalitnú mikrofázovú utierku. Moderné a efektívne mechanizmy ušetria nielen vašu námahu pri čistení, ale čistia efektívne aj bez použitia chemikálii – postačí len čistá voda!

Najdôležitejšie je v najväčšej možnej miere zabrániť vniknutiu nežiaducej špiny zvonku do budovy. Nevyhnutné je mať pred každými dverami kvalitnú rohožku na hrubú nečistotu vonku a druhú na jemnú nečistotu vo vnútri. Rohožka má byť ideálne taká veľká, aby sa pri prechádzaní o ňu každá noha šuchla dvakrát. Rohožky majú byť umiestnené v smere chôdze a je nutné ich pravidelne čistiť. Okrem toho sa oplatí nainštalovať vonku aj kovovú škrabku alebo mriežku na oškrabávanie blata z topánok. Správne umiestnené rohožky dokážu zachytiť až 80% nečistôt.

Tip: Správne používanie mikrofázových handier – očakávaný úspech!

  • Čítajte návod na použitie handričky.
  • Pravidelne handričku perte v pračke s bežnou bielizňou pri teplote do 60°C, nevyvárajte, nepoužívajte aviváž a zmäkčovadlá.
  • Používajte správnu handričku na správnu oblasť – handričku na čistenie v kúpeľni používajte na kúpeľňu, kuchynskú v kuchyni a podobne.
  • Zaveďte si farebné rozlíšenie handričiek podľa oblasti ich použitia (napr. WC – červená, počítač a telefón – modrá, kuchyňa – zelená, atď.).
  • Keď je handrička príliš mokrá, nemôže absorbovať špinu a hrozí nebezpečenstvo zavlečenia choroboplodných zárodkov.
  • Handričku používajte iba jemne navlhčenú (navlhčite ju ručným rozprašovačom).
  • Pri dlhšej práci s handričkou používajte pracovné rukavice, hlavne ak máte veľmi suchú pokožku.
  • Po skončení práce si nakrémujte ruky ochranným krémom.
  • Mikrofázové utierky/utierky z umelého vlákna  nevhodné na drsné plochy alebo plochy s otvorenými pórmi – napr. naolejovaný nábytok, plexisklo a podobne!

Chemickými prostriedkami sú všetky čistidlá. Environmentálne prijateľné sú však máloktoré – patria sem produkty s certifikovanými ekoznačkami alebo tie s obsahom látok nepoškodzujúcich životné prostredie. Okrem toho sú to napr. aj nasledovné: ocot, sóda bikarbóna, citrónová šťava, mydlový prášok, jadrové mydlo, bórax, špeciálne baktérie na odtoky a žumpy a podobne. Všetky chemické prostriedky, i keď sú priateľské k prírode, používajme v rozumnom množstve. To, že sú „eko“ neznamená, že ich treba použiť trikrát toľko. Niektoré je nutné nechať dlhšie pôsobiť, no výsledok je porovnateľný s reklamou vychválenými prostriedkami.

Každý z nás má právo vedieť, z čoho sa skladá výrobok, ktorý sa chystá používať, obzvlášť ak ide o také citlivé veci, akými je napr. prípravok na umývanie riadu, z ktorého potom jeme alebo prostriedky na povrchy, s ktorými potom prídu do styku žiaci. Pri výbere čistidiel si vždy všímajme zloženie výrobku a značky na jeho obale, ktoré nám veľa napovedia – najmä certifikované ekoznačky alebo medzinárodné výstražné symboly hovoriace o možných nebezpečenstvách čistidla pre zdravie a životné prostredie a tzv. R-vety a S-vety. Nekupujme ani výrobky, kde sa zloženie končí nápismi typu „a iné“. Pri nákupe pre školu by sme mali od dodávateľa v prvej dodávke dostať Kartu bezpečnostných údajov ku každému výrobku. Tu nájdeme všetky dôležité údaje, ktoré sa týkajú použitia aj zneškodňovania výrobku. Karty musia byť vždy k dispozícii.

Environmentálne prijateľné chemické prostriedky sú najmä: ocot, sóda bikarbóna, zubná pasta, citrónová šťava, prášok na drhnutie, mydlový prášok, jadrové mydlo, mazľavé mydlo, bórax, prací prostriedok bez fosfátov (najvhodnejší je tekutý), špeciálne baktérie na odtoky a žumpy.

Tipy: 

• Vyhnite sa prostriedkom s obsahom anorganických kyselín a chlóru. Alternatívou sú výrobky obsahujúce ako rozpúšťadlo napr. denaturovaný alkohol, kokosový olej alebo iné rastlinné oleje namiesto ropných. Dezinfekčný účinok tu zabezpečujú oleje z rastlín (napr. eukalyptus, rozmarín, šalvia).

• Nekupujte čistidlá s obsahom fosforu! Fosfor zaťažuje životné prostredie tým, že spôsobuje vznik tzv. vodného kvetu (premnoženie rias) na hladinách stojatých vôd. Vodný kvet odoberá z vody kyslík, ktorý následne chýba vodným živočíchom.

• Nekupujte výrobky s obsahom freónov, halónov, tetrachlórmetánu a 1,1,1-trichlóretánu. Narúšajú ozónovú vrstvu Zeme. Nachádzajú sa nielen v chladiacich zariadeniach, ale aj v čistiacich prostriedkoch, hasiacich prístrojoch, polyuretánovej pene, aerosóloch (sprejoch) a kozmetických prostriedkoch.

• Pri každom upratovaní (aj s prírodnými čistidlami) otvorte okno a vetrajte. Výpary z čistiacich prostriedkov sa inak kumulujú v priestore a môžu dosiahnuť nebezpečné koncentrácie.

Ak ste si doteraz mysleli, že upratovačkou môže byť každý, tak to ste sa teda mýlili, lebo to správne upratovanie je celá veda. Pri dodržiavaní vyššie spomínaných záhad však môže byť vaša škola príjemná a „eko“ nielen na pohľad, ale aj na nádych či dotyk smiley

Autorka: Mgr. Petra Ježeková, www.ekoporadna.sk

Obrázky sú zo stránky www.freeimages.com