Na návšteve počas Dní Zelených škôl

V rámci dní Zelených škôl členovia tímu navštívili rozne školy zapojené do programu Zelená škola.

Jednou z týchto škôl bola aj Základná škola s materskou školou v Cinobani. Koodrinátorka programu na škole spoločne so svojimi kolegami a žiakmi pripravila zábavné, ale aj poučné aktivity. Aktivity prebiehali v interiéry školy kde žiaci využívali odpadový materiál na športové aktivity, bola pripravená ochutnávka čajov, učili sa správne separovať odpad a veľa iného. Na záver každá zo zapojených tried vysadila zeleninu do školského skleníka a zaviazala sa že sa o ňu bude starať.

V Základnej škole v Klátovej Novej Vsi sa ponorili do témy Jedlá zmena naozaj zaujímavými aktivitami, ktoré si pripravili žiaci. Zmyslové poznávanie liečivých bylín, palmový olej, zodpovedné nakupovanie zaujímavo dopĺňali aktivity na iné témy ako separovanie odpadu, pocitový chodník, poznávanie vtáčích druhov, sadenie rastlín či infopanely o vode.

Aktivitami na školách nás výborne sprevádzali dokonale pripravené žiačky a žiaci, za čo im patrí naše Ďakujem.