Výsledky Dňa Zelených škôl 2016

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v  týždni 18.-22. apríla konali  Dní Zelených škôl 2016. Tento rok sa do osláv Dňa Zeme zapojilo 81 škôl z celého Slovenska. Svoje záverečné správy nám poslalo 46 z Vás. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste svojími aktivitami prispeli k oslave Dňa Zeme.

Rozhodli sme sa oceniť 5 najaktívnejších škôl, ktorým bude odpustený registračný poplatok programu Zelená škola na školský rok 2016/2017.  Pri výbere sme prihliadali najmä na zapojenie žiakov, inovatívnosť aktivít a informačný dosah.

Predstavujeme Vám 5 škôl  ich aktivitami v rámci Dňa Zelený škôl, ktoré sú tento rok ocenené:

- Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín,

 prostredníctvom rovesníckeho  vzdelávania sa na rôzne témy vzájomne vzdelávala celá škola. Pedagogický personál sa po akcii vyjadril:

„Žiaci sa naučili vystupovať pred obecenstvom, zvládali trému. Zvyšovali svoje sebavedomie, získavali nové informácie, zabezpečili si množstvo pomôcok, materiálov, obrázkov. Žiaci už teraz rozmýšľajú nad ďalšími akciami, aby tak spestrili vyučovanie.“

„Ďakujeme za super deň, so žiakmi sme sa dobre zabavili a hlavne získali veľa nových poznatkov.“

Okrem toho sa venovali úprave bližšieho aj vzdialenejšieho okolia školy a monitorovali nedostatky na sídlisku, fotodokumentáciu spracujú a plánujú o svojich zisteniach informovať aj verejnosť formou posterov umiestnených na sídlisku. Pripravili divadlo pre materskú školu, zostavovali solárnu sušičku ovocia, solárnu pec a meteostanicu.