Návštevy na školách počas Dní Zelených škôl 2016

Pri príležitosti Dňa Zeme 22.4. sa v týždni 18.-22.4.2016 konali Dní Zelených škôl 2016, do ktorých sa tento rok zapojilo 81 škôl. Členovia tímu Zelenej školy dostali viacero pozvaní na aktivity, ktoré školy pripravovali. Prinášame vám krátku ukážku toho, čo sme zakúsili.

Katka Cesnaková navštívila Základnú školu v Badíne, ktorá zamerala svoje aktivity na lokálne potraviny a zeleň. Venovali sa výrobe ovčieho syra, bryndze a výrobkov z kravského mieka. Mladší žiaci dostali list z roku 2222 a zisťovali, čo sa stane, keď bude svet preplnený ľudmi a všetky zelené plochy zabetónované. V jednej triede prebiehal workshop o kompostovaní, kde si žiaci zisťovali čo žije v komposte a čo do neho patrí. Zároveň si mali možnosť navrstviť svoj vlastný kompost a vybudovať svoje minikompostovisko. Všetky aktivity boli pekne prepojené. Na druhý deň nasledovala spoločná konferencia, kde žiaci prezentovali svoje zistenia.

Základnú školu vo Svätom Jure navštívil kolega František Halás. Na Deň Zelených škôl pripravila základná škola krátke divadelné predstavenia, ktoré vymysleli samotní žiaci ôsmeho ročníka pre žiakov prvého aj druhého stupňa o ochrane Zeme, ktoré boli zahrané v anglickom jazyku. Zároveň v tento deň otvorili v areály školy hmyzí hotel. Žiaci si zahrali pohybovo-vedomostnú hru na dvore a v rámci témy Zelené obstarávanie čistili triedy prírodnými prípravkami (sóda bikarbóna, mydlové orechy).

Na Základnej škole Žitavská v Bratislave Janka Martinová spoločne s Adelou Banášovou otvárali ekoučebňu spojenú so vzdelávacou záhradkou. Súčasťou Ekoučebne je aj knižná búdka, hmyzí hotel, lavičky z drevených paliet, informačné tabule, vode odolná tabuľa na písanie a  drevená zvonkohra. V tejto oáze pokoja sa deti môžu vzdelávať naozaj na všetkých vyučovacích predmetoch.

Manažérka programu Mirka Pilariková sa v rámci Dní Zelených škôl zúčastnila  módnej prehliadky z odpadového materiálu v Klenovci. Žiaci tejto špeciálnej základnej školy vytvorili spoločne s pani učiteľkami  odpadové modely, ktoré predviedli spoločne na móle. Zároveň tieto výtvory predviedli miestnej materskej a základnej škole.

Súčasťou osláv Dňa Zeme na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom bolo čistenie areálu školy, maľovanie plota, stavanie vŕbového altánku a iné aktivity. Veľmi pekné bolo  zapojenie okolitej komunity a to prostredníctvom burzy kvetov a infostánku.

 

 

 

 

 

Dorota Martincová navštívila Gymnázium Hlinská v Žiline, kde sa gymnazisti  zapojení v projekte Jedlá zmena sa počas Dní Zelených škôl orientovali na témy potravín a stravovania z globálnej perspektívy. V rámci rovesníckeho vzdelávania pripravili workshop „Globálne varenie“, ktorý samostatne viedli a informovali svojich spolužiakov o možnostiach, ako pristupovať k svojej strave zodpovedne a nevplývať negatívne ako na životné prostredie, tak aj na spoločnosť. V tejto téme tiež pripravili rôzne videá, postery a prezentácie, ktorými informovali ale aj bavili gymnazistov a hostí z blízkej základnej školy.

Študenti z Odborného učilišťa internátneho v Lučenci sa rozhodli usporiadať kampaň zameranú na osvetu v problematike palmového oleja, a tak v uliciach rozdávali informačné letáčiky a malé ochutnávky, ktoré ukázali, že svojou stravou nemusíme podporovať produkciu palmy olejnej. Navštívili tiež lokálne farmy s rôznym prístupom k chovu zvierat a diskutovali, ako by to mohlo vyzerať v ideálnom stave. So svojimi postrehmi sa prostredníctvom prezentácie podelili so žiakmi z miestnej základnej školy. Hľadali tiež spôsoby, ako podporiť potravinovú sebestačnosť a sadili vlastnú zeleninu a bylinky.

V Materskej škole Partizánska v Lučeneci vo svojej téme Zeleň a ochrana prírody dotvárali zázemie pre hmyz a vtáky vybudovaním tzv. „hmyzieho hotela“ a dutiny pre vtáky.

Ďakujeme, že sme mohli spolu s Vami osláviť Deň Zeme.