Mladí reportéri pre životné prostredie – vyhodnotenie súťaže pre rok 2016

V školskom roku 2015/16 prihlásili  Mladí reportéri z celého Slovenska 165 príspevkov v kategóriách reportážny článok, fotografia a video. Odborná porota ocenila najmä aktuálne témy a ich reportážne spracovanie.

Mladí reportéri sa venovali témam, ktoré trápia ľudí v mestách a obciach, kde žijú. Skúmali napríklad dopad rekonštrukcie rozvodov kúrenia na zeleň v Novej Dubnici, znečistenie Slovenského raja turistami, nelegálne skládky odpadu v Bošáci a Seredi či znečistenie brehov riek. V rámci kampane Litter Less sa zaoberali témami ako zber použitých batérií a jedlého oleja, nákup „z druhej ruky“, spracovanie bioodpadov a zber plastových fliaš „bez vzduchu“.

Úlohou Mladých reportérov je však nielen upozorňovať na problémy životného prostredia, ale aj hľadať riešenia a inšpirovať okolie príkladmi dobrej praxe. Žiaci ZŠ Majcichov pod vedením učiteľky RNDr. Ľubice Hildebrandovej na príklade spracovania nevypitej jablkovej šťavy (zabezpečovanej z programu Školské ovocie) na džem vysvetľujú spolužiakom, deťom z materskej školy a obyvateľom obce ako minimalizovať plytvanie potravinami. Ako uvádzajú vo svojom článku Jablká by mali radosť: „Nie každému je jedno, koľko sa plytvá... Začali sme od seba.“

Víťazné fotografie, články a video-reportáže

11 – 14 roční

Napospas okoloidúcim

Jablká by s nás mali radosť

Stromy v Novej Dubnici 

15 – 18 roční

Tvoríme si vlastnú smrť 

Kávové kapsule – moderný trend alebo environmentálne riziko?

Oleje do výlevky nepatria

Reportéri na prvých  troch miestach budú ocenení vecnými cenami a pozvánkou na praktický trojdňový Litter Less workshop. Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z 28 krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z celého sveta.

Špeciálne ocenenia

Keďže kvalitných súťažných prác bolo veľa a miest na stupňoch víťazov málo, ďalšie ocenenie udelili zástupcovia v porote za Zelenú školu, Greenpeace a CEA Trenčín.

Výsledky súťaže nájdete TU.

Program Mladí reportéri pre životné prostredie www.mladireporteri.sk realizuje Centrum environmentálnych aktivít od roku 2009 s cieľom povzbudiť mladých ľudí vo veku 11-21 rokov k riešeniu problémov životného prostredia v mieste, kde žijú, formou publikovanej reportérskej tvorby. Garantom programu je Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií, www.spirala.sk (Mladí reportéri sú partnerským programom Zelenej školy). Medzinárodným koordinátorom programu s názvom Young Reporters for the Environment (www.yre.global) je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (www.fee.global ).