Otvárame novú triedu učiteľov - Komenského inštitút

Veríme, že len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Nevyhnutné nie sú krajšie učebnice, viac tabletov v triede alebo lepšie pripravené testy. Kľúčoví sú učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie.

Komenského inštitút je otvorený učiteľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami ako aj vysokoškolským študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. 

Jeden rok výučby na Komenského inštitúte predstavuje:

  • letnú školu
  • 3 pobytové workshopy vo Vzdelávacom centre na Zaježovej
  • „virtuálne“ stretnutia na témy, ktoré si vyberú a pripravia účastníci programu
  • realizácia a obhajoba mikroprojektov s mentormi

Výučba prebieha formou zážitkových a praktických aktivít, neformálnych rozhovorov i prednášok.

Ak máte záujem nechať sa inšpirovať a inšpirovať iných, pridajte sa. Prihlášky je možné vypĺňať od 1.marca do 25.apríla 2016. Viac informácií na www.komenskehoinstitut.sk

Prihlasovací formulár nájdete na webe alebo TU.