Metodická podpora

Školy zapojené do programu Zelená škola, môžu využívat rôzne formy metodickej podpory. Okrem metodických príručiek a pracovných listov, sa môžu učitelia osobne zúčastniť regionálnych seminárov alebo zážitkových kurzov a workshopov. Školám poskytujeme aj informačný a konzultačný servis, ktorý zabezpečuje výmenu skúseností s fungovaním programu.

Regionálne semináre

V priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované 3 regionálne metodické semináre v 4 mestách. Sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácií a aktivít. Okrem podrobného vysvetlenia metodiky 7 krokov programu sú zamerané na spoločné riešenie problémov škôl, ale aj výmenu skúseností a zaujímavých aktivít.

Konzultačný servis

Konzultant je pre školu priateľským pomocníkom a sprievodcom na ceste k Zelenej škole. Konzultant nie je inšpektor ani kontrolór. Rád individuálne poradí (emailom, telefonicky, ci osobne) v otázkach metodiky, či témach Zelenej školy. Konzultant je odborne vyškolený, plný nadšenia, ktoré rád prenesie aj na vašu školu. Vďaka jeho skúsenostiam a prehľadu môže byť aj zdrojom inšpirácií a inovatívneho prístupu.

  • V rámci programu pôsobí 26 konzultantov v jednotlivých regiónoch.
  • Konzultant má pridelených viacero škôl, s ktorými v danom školskom roku podľa ich potreby spolupracuje.
  • Konzultanti sú k dispozícii pre novozapojené školy (školy, ktoré sú v programe prvé 2 školské roky) a pre školy, ktoré majú nového koordinátora (podla dohody). Pre ostatné školy je k dispozícii regionálny koordinátor.

Informačný servis a výmena skúseností

E-mail každého školského koordinátora je zaradený do e-mailového zoznamu Zelených škôl. Slúži na distribúciu všetkých pozvánok a dôležitých informácií týkajúcich sa fungovania programu. Nechýbajú tu aj informácie o grantových výzvach a pozvánky na zaujímavé akcie mimo programu a pod. Dalším zdrojom množstva metodických, informacných materiálov, inšpirácií a clánkov je táto webová stránka.

Zážitkové kurzy a workshopy pre pedagógov

Pre pedagógov každoročne organizujeme niekoľko zaujímavých kurzov a workshopov, ktoré sú zamerané na sebarozvoj pedagógov ako aj kurzy zamerané na podporu spolupráce a enviromnentálneho povedomia.