Ostrov prírody pri Váhu

Škola: 

V máji som prijala pozvanie na špeciálnu základnú školu a praktickú školu s internátom Predmerského v Trenčíne.

Atmosféru predstavenia ku Dňu matiek je ťažko opísať. Radosť, smiech, tréma, spev a tanec, ... mamičky boli dojaté. Je úžasné ako deti s postihnutím vedia rozvíjať svoje dary a hlavne pani učiteľky, ktoré z láskou hľadajú v týchto deťoch to najlepšie a pomáhajú im rásť. Celá budova školy a areál sú krásne vyzdobené a naplnené inšpiratívnymi nápadmi z rôznych materiálov. Zvlášť nápady z recyklovaných a ekologických materiálov, ktoré sú využívané veľmi prakticky a tvorivo. Odporúčam navštíviť túto školu a nechať sa inšpirovať.

ŠZŠI Predmerského je zapojená v programe Zelená škola úplne od začiatku. Celý priebeh programu majú spracovaný v krásnych kronikách, kde majú založený a popísaný každý program, článok v novinách alebo zrealizovaný nápad. Kroniku píše pani učiteľka Katka Olišová, ktorá s pomocou svojích kolegýň na škole vedie aktivity Zelenej školy.

V areály školy sa nachádza políčko - záhrada, kde má každá trieda vyčlenenú svoju časť, kde si vlastnoručne pestujú zeleninu. Pani kuchárky pomáhajú záhradky udržiavať upravené. Pri políčku je aj vybudované kompostovisko na rastlinný odpad.

Pri políčku sa nachádza arborétum, ktoré bolo vysadené v roku 2006 vrámci prioritnej témy Zeleň a ochrana prírody. Nachádzajú sa tu rôzne stanoviská so zmyslovým i vedomostným poznávaním prírody. Napr. rôzne druhy dreva a kôry s popisom druhu dreviny, chodník na zmyslové vnímanie rôznych prírodných povrchov, vizuálne zobrazenie dĺžky skoku rôznych zvierat  a altánok z dreva, kde sa deti môžu hrať alebo učiť v prírode.

Vrámci areálu školy sa nachádza viacero lokalít na učenie sa v prírode, lavičiek v tieni i na slniečku a prístreškov.

Škola už viacero rokov recykluje rôzne druhy odpadu a v priestoroch školy sa nachádzajú názorné nástenky s príkladmi triedenia odpadu a nápadmi z recyklovaných materiálov, ktoré vyrobili deti. Takisto sa tu nachádzajú ďalšie nástenky, na ktorých sa deti môžu dozvedieť, aká je spotreba vody a tepla na škole v rôznych mesiacoch a najnovšie správy od ekodetektívov.

V prílohe článku si môžete niektoré z nich pozrieť.

Moja vďaka patrí hlavne pani učiteľke Katke Olišovej, ktorá sa mi venovala, všetko mi poukazovala a vysvetlila. Ďakujem a teším sa na ďalšiu návštevu.