Výlet do vtáčieho raja

Škola: 

Blíži sa koniec roka a to je čas bilancovania uplynulých mesiacov ale aj čas školských výletov. Na jeden nezvyčajný výlet sa vybrali aj koordinátorky environmentálnej výchovy . Smer autobusu vyrážajúceho z Košíc bol jasný – Vtáči raj na Sennom. Cesta ubehla rýchlo a po nastúpení učiteliek v Michalovciach sme sa dostali do Aves centra v Sennom. Privítal nás Jan Uhrín správca centra a našim sprievodcom bol Samuel Pačenovský. Najprv sme sa prostredníctvom krátkeho filmu a prezentácii oboznámili s územím Senných rybníkov a s jej obyvateľmi. Po krátkom občerstvení sme sa vybrali na územie zvané Ostrovík, kde sme s vyhliadkovej veže pozorovali krásne volavky biele ako aj lov kaní močiarnych. Je to jedna z najcennejších lúk v lokalite, ktorá je po oprave dvoch stavidiel veľmi dobre podmáčaná. Sú tu významné loviská volaviek, chavkošov i lyžičiarov a hniezdiská kačíc, lysiek a labutí. A to bol len začiatok. Po presune na ďalšiu vyhliadkovú vežu sme už obdivovali kŕdle čajok, labutí, chavkoše a volavky biele. Okrem fauny sme sa zoznámili aj s flórou mokradí. Hladinu potoka Čierna voda pokrývali porasty leknice žltej, na zamokrených lúkach rástli kosatce žlté či okrasa okolíkatá. Pozdĺž celého územia vedie náučný chodník, ktorý na informačných paneloch približuje rôzne zaujímavosti tohto územia.
A to najlepšie nakoniec. Náš sprievodca nás doviedol na vyhliadkovú vežu, kde sme mohli pozorovať najzaujímavejšie časti rezervácie - ostrovy, na ktorých hniezdi zmiešaná kolónia volaviek striebristých a chavkošov nočných s kormoránmi a čajkami. Vďaka organizátorom z RC Sosna za tento krásny deň.