Blog používateľa Dagmar

Ekokódex

Eko-kódex našej materskej školy bol vytvorený v apríli 2014. Vytvorili ho deti a pedagogické zamestnankyne. Prvý raz bol vystavený 24.4.2014 na výstave detských prác pod názvom : Podoby vody. Eko-kódex je naším prejavom vďaky vode. ĎAKUJEME TI VODA..... ...že sa môžeme napiť, ...že sa môžeme umývať, ...že dávaš vlahu rastlinám a zvieratám, ...že z teba môžeme stavať snehuliakov, ...že v tebe môžeme plávať a hrať sa s tebou.

Dni Zelených škôl v Rozprávkove.

Aj tento rok sme sa zapojili do Dní Zelených škôl v období od 22.4 -25.4 2014 Uskutočnili sa u nás tieto aktivity : Zelená škola, v ktorej to žije- Dňa 24. 4. 2014 sme v areáli materskej školy usporiadali výstavu detských prác pod názvom : PODOBY VODY. Na tejto výstave si verejnosť a rodičia mohli pozrieť výtvory svojich detí, mohli sa občerstviť vo vodnom bufete a zahrať si s deťmi rôzne hry. Súčasťou výstavy bolo aj vystavenie nášho nového ekokódexu: Ďakujeme ti voda.

Vodné hry v Rozprávkove

Svetový deň vody sme tento rok oslávili v pondelok 24.3.2014. Obliekli sme si modré tričká a spolu s vodnými vílami sme si zatancovali vodný tanec. Hry a pokusy s vodou pokračovali aj nasledujúci týždeň. Deti sa spolu s učiteľkami rozprávali o vode, hrali sa na vodné kvapky, cvičili s vodnými kvapkami, skúmali vlastnosti vody, oboznamovali sa s potrebou šetrenia a ochrany vodných zdrojov .